Wiadomości komunikacyjne

PSB Powstańców Wlkp już czynny

Uprzejmie informujemy, że remont PSB Powstańców został zakończony. W

zwiazku z tym Punkt ten wznawia prace od 4 września br. Godziny pracy tego

Punktu pozostają bez zmian tj. Punkt czynny będzie pn-pt w godz. 9-17.

22-25.08.2017 r. PSB Powstańców Wlkp nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami remontowymi, Punkt Sprzedaży

Biletów Komunikacji Miejskiej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 od dnia 22 

sierpnia 2017 r. do odwołania będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Bezpłatne przejazdy KMK - UNESCO

W dniach: 2.07.2017 r. – 13.07.2017 r. uczestnicy 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO uprawnieni są do bezpłatnego podróżowania Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) w strefach biletowych I i II. Prawo do tego przywileju przysługuje osobom, które w czasie podróżowania środkami KMK będą posiadały ważny identyfikator z hologramem.  Dokumenty te uprawniać będą do podróżowania komunikacją miejską w dniu/dniach określonym/określonych na identyfikatorze.

To już kolejny raz, jak organizator tak dużego wydarzenia, na podstawie zapisów uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.), zakupił dla uczestników uroczystości, grupowe uprawnienia do przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie.

Bezpłatne przejazdy KMK - Noc Muzeów

W związku z organizowaną przez Urząd Miasta Krakowa XIV edycją „Nocy Muzeów” ustalono od godz. 17.00 dnia 19 maja 2017 r. do godz. 2.00 dnia 20 maja 2017 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników nocnego zwiedzania muzeów. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca specjalny bilet muzealny lub okolicznościowy żeton.

Ważne!

Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego biletu muzealnego lub okolicznościowego żetonu, nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna: uchwała Nr LXVI/1634/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Bezpłatne przejazdy KMK - Cracovia Maraton

W celu promowania Krakowa na forum krajowym i międzynarodowym oraz stworzenia warunków dla sprawnego zabezpieczenia i organizacji 16. edycji międzynarodowego biegu maratońskiego Cracovia Maraton wraz z imprezami towarzyszącymi ustalono w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla zawodników startujących w biegu oraz dla wolontariuszy wspomagających organizację maratonu. Z bezpłatnego przejazdu może skorzystać osoba okazująca: numer startowy, plakietkę lub specjalny identyfikator wydany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Ważne!

Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: identyfikatora; numeru startowego czy plakietki nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna: uchwała Nr LXVI/1634/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie