Wiadomości komunikacyjne

Funkcjonowania BOK Z.W. Renoma w dniu 24.12.2018 r.

W dniu 24 grudnia 2018 r. biuro obsługi klienta Zakładów Wielobranżowych Renoma tj. podmiotu wykonującego kontrolę dokumentów przewozowych na terenie Miasta Krakowa,  będzie czynne w godzinach od 8:00 do 13:00.

Bezpłatne przejazdy KMK liniami zastępczymi do Bronowic od piątku 5.10.2018 r.!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 października br. (na czas trwania robót związanych z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej) pasażerowie systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie będą mogli bezpłatnie podróżować liniami zastępczymi KMK uruchamianymi w ciągu od Bronowic Małych do ul. Dunajewskiego/ul. Basztowej.


Podstawa prawna: uchwała Nr CXI/2897/18 RMK z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie związanych z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej

22 września - Bezpłatne przejazdy Komunikacją Miejską

Szanowni Pasażerowie!


Uprzejmie przypominamy, że Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1893/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., z której wynika, że 22 września każdego roku, tj. w Europejski Dzień bez Samochodu, wszyscy pasażerowie odbywający podróż środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w strefach biletowych I i II wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi publicznego transportu zbiorowego.
Zachęcamy, aby w tym szczególnym dniu pozostawić samochody i skorzystać z systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Od 1 września 2018 r. darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa i Metropolii

Od 1 września br. do listy osób, które będą mogły skorzystać z bezpłatnych przejazdów tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), dołączą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gmin: Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Do tej pory z przywileju takiego korzystali tylko uczniowie szkół prowadzonych na trenie Gminy Miejskiej Kraków. Dokumentem poświadczającym uprawnienie będzie ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjów zlokalizowanych w ww. Gminach, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Zgodnie z zapisami uchwały tzw. taryfowej przywilej taki będzie obowiązywał we wszystkie dni tygodnia w strefach biletowych: I (Gmina Miejska Kraków) i II (terytoria Miasta i Gmin: Biskupice, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) w okresie od 1 września do 30 czerwca. Jednakże w przypadku ww. Gmin termin uprawnienia będzie uzależniony od decyzji Gminy, czy będzie miała udział w kosztach realizacji tego działania.

Cel tego przedsięwzięcia jest taki, by zachęcić kolejne osoby do korzystania z autobusów i tramwajów, a tym samym zmniejszyć liczbę samochodów wjeżdżających do Krakowa.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXI/231/11 RMK z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.)

 

Lista szkół, których uczniowie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK (w załączeniu)   

Czytaj więcej...

Zmiany w przepisach komunikacji miejskiej od 1 sierpnia 2018 r. – w tym wprowadzenie biletu Mieszkańca

Już od 1 sierpnia br. będzie można nabywać bilet Mieszkańca, obowiązujący w systemie Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Bilet Mieszkańca (w preferencyjnie niskich cenach uwzględniających ok. 20 % zniżkę na zakup poniższego rodzaju biletu) – będzie uprawniał do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej I:

-        - okresowy imienny (normalny i ulgowy):

- na 1 linię

- na 2 linie

- sieciowy.

Bilet ten można nabyć jednorazowo maksymalnie na 3 kolejne miesiące,

-       - Semestralny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni), do korzystania którego uprawnione są osoby wymienione w uchwale tzw. taryfowej.

Do nabycia biletu Mieszkańca uprawnione będą osoby, które uzyskały uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (więcej informacji nt. Karty Krakowskiej – www.kk.krakow.pl).

Lp.

RODZAJE BILETÓW

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU MIESZKAŃCA [zł]*

 
 

NORMALNEGO

ULGOWEGO

 

1

Miesięczne imienne**:

 

1.1

na 1 linię

I

37,00

18,50

 

1.2

na 2 linie

I

52,00

26,00

 

1.3

sieciowy

I

72,00

36,00

 

2

Semestralny

I

x

147,00

 

*Ceny biletów zawierają należny podatek od towarów i usług.
**Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

 
 

 

Podstawa prawna:

uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn.zm.)

Poniżej przestawiamy pozostałe modyfikacje w przedmiotowej uchwale:
- zmiana cen biletów okresowych (normalnych, ulgowych): na 1 linię, na 2 linie, sieciowy imienny,
- likwidacja biletów okresowych miejskich - dla osób nie posiadających uprawnień do zakupu biletów ulgowych, które przy pierwszym zakupie biletu okresowego zostały zarejestrowane jako nabywcy biletu okresowego normalnego,
- wprowadzenie nowego rodzaju biletu, tj. biletu Mieszkańca (normalny, ulgowy): na 1 linię, na 2 linie, sieciowy (bilet ten można będzie nabyć jednorazowo maksymalnie na 3 kolejne miesiące) oraz Semestralny. Do nabycia tego biletu uprawnione będą osoby, które uzyskają uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 RMK z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska,
- dodano zapis dotyczący braku możliwości nabycia biletów okresowych na linie wspomagające (4x i 4xx),
- pasażer korzystający z biletu okresowego na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne dodatkowo jest uprawniony do przejazdu po trasie/trasach linii ją/je wspomagającej/wspomagających.

Czytaj więcej...