Wiadomości komunikacyjne

Bezpłatne przejazdy KMK - Europejski Dzień bez Samochodu

22 września Kraków po raz 15. weźmie udział w Europejskim Dniu bez Samochodu. Nasze miasto, idąc śladem innych metropolii uczestniczących w kampanii, będzie zachęcać w tych dniach do wybierania i promowania środków zrównoważonego transportu oraz zaprosi mieszkańców do wypróbowania alternatywnych dla samochodu środków przemieszczania się.

Również w tym dniu, pasażer okazujący ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych: I (obszar Gminy Miejskiej Kraków) i II (obszar 15 Gmin: Czernichowa, Iwanowic, Kocmyrzowa – Luborzycy, Liszek, Michałowic, Mogilan, Niepołomic, Skały, Skawiny, Słomnik, Świątnik Górnych, Wieliczki, Wielkiej Wsi, Zabierzowa, Zielonek).

Podstawa prawna: uchwała Nr XLI/728/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie 

Od 1 września 2016 Bezpłatne przejazdy dla dzieci

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) od dnia 1 września 2016 r. posiadają:

  • wszystkie dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego - na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna podróżującego z dzieckiem,
  • uczniowie krakowskich szkół podstawowych, w okresie roku szkolnego tj. od 1 września do 30 czerwca - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydanej według wzoru okreslonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej.

Uprawnione dzieci mogą bezpłatnie podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich i aglomeracyjnych w strefie biletowej I [Miasto Kraków] i II [Aglomeracja].

Uczniowie pozostałych szkół, zlokalizowanych poza granicami Gminy Miejskiej Kraków mogą korzystać jak dotychczas z biletów ulgowych.

Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Krakowa uchwałami Nr XL/707/16 z dnia 30 marca 2016 roku oraz Nr L/920/16 z dnia 6 lipca 2016 roku.

 

Bilet Okazjonalny - Światowe Dni Młodzieży

Więcej znajdziesz tutaj

Podstawa prawna - uchwała Nr XLVIII/891/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016 r.

Pokonaj korki i przyjedź do sklepu autobusem

Pokonaj korki i przyjedź do sklepu autobusem*

Więcej dowiesz się tutaj

Utrudnienia w obsłudze podróżnych w sprawach dotyczących kontroli biletowej

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.05.2016 w godzinach 8:00 - 13:00 z powodu przerwy w dostawie prądu obsługa podróżnych w sprawach dotyczących kontroli biletów w siedzibie firmy Z.W. RENOMA Sp. z o.o. przy ul. Wileńskiej 2A będzie odbywała się w ograniczonym zakresie.

Za utrudnienia przepraszamy !