Wiadomości komunikacyjne

Bezpłatne przejazdy KMK - UNESCO

W dniach: 2.07.2017 r. – 13.07.2017 r. uczestnicy 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO uprawnieni są do bezpłatnego podróżowania Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) w strefach biletowych I i II. Prawo do tego przywileju przysługuje osobom, które w czasie podróżowania środkami KMK będą posiadały ważny identyfikator z hologramem.  Dokumenty te uprawniać będą do podróżowania komunikacją miejską w dniu/dniach określonym/określonych na identyfikatorze.

To już kolejny raz, jak organizator tak dużego wydarzenia, na podstawie zapisów uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.), zakupił dla uczestników uroczystości, grupowe uprawnienia do przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie.

Bezpłatne przejazdy KMK - Noc Muzeów

W związku z organizowaną przez Urząd Miasta Krakowa XIV edycją „Nocy Muzeów” ustalono od godz. 17.00 dnia 19 maja 2017 r. do godz. 2.00 dnia 20 maja 2017 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników nocnego zwiedzania muzeów. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca specjalny bilet muzealny lub okolicznościowy żeton.

Ważne!

Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego biletu muzealnego lub okolicznościowego żetonu, nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna: uchwała Nr LXVI/1634/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Bezpłatne przejazdy KMK - Cracovia Maraton

W celu promowania Krakowa na forum krajowym i międzynarodowym oraz stworzenia warunków dla sprawnego zabezpieczenia i organizacji 16. edycji międzynarodowego biegu maratońskiego Cracovia Maraton wraz z imprezami towarzyszącymi ustalono w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla zawodników startujących w biegu oraz dla wolontariuszy wspomagających organizację maratonu. Z bezpłatnego przejazdu może skorzystać osoba okazująca: numer startowy, plakietkę lub specjalny identyfikator wydany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Ważne!

Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: identyfikatora; numeru startowego czy plakietki nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna: uchwała Nr LXVI/1634/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Zmiany w sprzedaży biletów z wykorzystaniem platform komórkowych

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) uprzejmie informuje, że nastąpią zmiany w sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) za pomocą platform komórkowych:

  • do dnia 31 grudnia 2016 r. pasażerowie mają możliwość zakupienia biletów KMK z wykorzystaniem systemów: mPay, moBilet i SkyCash
  • od dnia 1 stycznia 2017 r. planuje się uruchomienie sprzedaży biletów KMK w nowym systemie, który zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Zmiany w zakresie sprzedaży biletów KMK z wykorzystaniem platform komórkowych wynikają z zwiększenia sprzedaży tych biletów, a co za tym idzie konieczności zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W sprawie zwrotu niewykorzystanych środków na koncie użytkowników, należy kontaktować się z operatorami poszczególnych systemów sprzedaży biletów KMK.

Ponadto zwracamy uwagę klientom platformy SkyCash, że do dnia 31 grudnia 2016 r. należy wykorzystać drugi przejazd w ramach biletu „dwuprzejazdowego, dwukrotnego kasowania”. Po tej dacie nie będzie możliwe wykonanie podróży pojazdami KMK na podstawie tego biletu, a także, nie będzie możliwości żądania od ZIKiT zwrotu środków za niewykorzystaną część biletu.

Czytaj więcej...

Bezpłatne przejazdy KMK - Europejski Dzień bez Samochodu

22 września Kraków po raz 15. weźmie udział w Europejskim Dniu bez Samochodu. Nasze miasto, idąc śladem innych metropolii uczestniczących w kampanii, będzie zachęcać w tych dniach do wybierania i promowania środków zrównoważonego transportu oraz zaprosi mieszkańców do wypróbowania alternatywnych dla samochodu środków przemieszczania się.

Również w tym dniu, pasażer okazujący ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych: I (obszar Gminy Miejskiej Kraków) i II (obszar 15 Gmin: Czernichowa, Iwanowic, Kocmyrzowa – Luborzycy, Liszek, Michałowic, Mogilan, Niepołomic, Skały, Skawiny, Słomnik, Świątnik Górnych, Wieliczki, Wielkiej Wsi, Zabierzowa, Zielonek).

Podstawa prawna: uchwała Nr XLI/728/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie