Wiadomości komunikacyjne

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. zmiany taryfy biletowej od 1 maja 2019 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze zmianą taryfy biletowej od dnia 1 maja 2019 r.:

1. Niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, wycofane z obiegu można wymieniać (z opcją dopłaty) na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty biletowej przez 3 miesiące od dnia 1 maja 2019 r. Po tym okresie nieaktualne bilety do kasowania tracą ważność.
2. Bilety do kasowania, które będą wymieniane na nowe nie muszą być tego samego rodzaju. Powinna zgadzać się wartość cen starych oraz nowych biletów (z ewentualną dopłatą).
3. Bilety do kasowania, których zmienia się tylko szata graficzna, a cena i zakres obowiązywania (strefy) nie zmieniają się, uznajemy za ważne do wykorzystania.
4. Bilety do kasowania czasowe skasowane przed terminem 1 maja 2019 r. obowiązują do końca ich ważności.
5. Od dnia 1 maja 2019 r. nie obowiązuje zasada +/- 1 przystanek – bilety okresowe na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne uprawniają jedynie do przejazdów po trasie tej/tych linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku.
6. Bilety okresowe zakupione przed 1 maja 2019 r. mogą być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności.
7. Pasażerowie posiadający skasowany jednokrotnie bilet dwuprzejazdowy dwukrotnego kasowania, będą mogli drugi raz skasować ten bilet również po zmianie taryfy biletowej. 

 

Funkcjonowania BOK Z.W. Renoma w dniu 24.12.2018 r.

W dniu 24 grudnia 2018 r. biuro obsługi klienta Zakładów Wielobranżowych Renoma tj. podmiotu wykonującego kontrolę dokumentów przewozowych na terenie Miasta Krakowa,  będzie czynne w godzinach od 8:00 do 13:00.

Bezpłatne przejazdy KMK liniami zastępczymi do Bronowic od piątku 5.10.2018 r.!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 października br. (na czas trwania robót związanych z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej) pasażerowie systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie będą mogli bezpłatnie podróżować liniami zastępczymi KMK uruchamianymi w ciągu od Bronowic Małych do ul. Dunajewskiego/ul. Basztowej.


Podstawa prawna: uchwała Nr CXI/2897/18 RMK z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie związanych z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej

22 września - Bezpłatne przejazdy Komunikacją Miejską

Szanowni Pasażerowie!


Uprzejmie przypominamy, że Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1893/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., z której wynika, że 22 września każdego roku, tj. w Europejski Dzień bez Samochodu, wszyscy pasażerowie odbywający podróż środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w strefach biletowych I i II wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi publicznego transportu zbiorowego.
Zachęcamy, aby w tym szczególnym dniu pozostawić samochody i skorzystać z systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Od 1 września 2018 r. darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa i Metropolii

Od 1 września br. do listy osób, które będą mogły skorzystać z bezpłatnych przejazdów tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), dołączą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gmin: Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Do tej pory z przywileju takiego korzystali tylko uczniowie szkół prowadzonych na trenie Gminy Miejskiej Kraków. Dokumentem poświadczającym uprawnienie będzie ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjów zlokalizowanych w ww. Gminach, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Zgodnie z zapisami uchwały tzw. taryfowej przywilej taki będzie obowiązywał we wszystkie dni tygodnia w strefach biletowych: I (Gmina Miejska Kraków) i II (terytoria Miasta i Gmin: Biskupice, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) w okresie od 1 września do 30 czerwca. Jednakże w przypadku ww. Gmin termin uprawnienia będzie uzależniony od decyzji Gminy, czy będzie miała udział w kosztach realizacji tego działania.

Cel tego przedsięwzięcia jest taki, by zachęcić kolejne osoby do korzystania z autobusów i tramwajów, a tym samym zmniejszyć liczbę samochodów wjeżdżających do Krakowa.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXI/231/11 RMK z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.)

 

Lista szkół, których uczniowie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK (w załączeniu)   

Czytaj więcej...