Komunikaty

Komunikaty o planowanych zmianach


1, 2, 6, 209, 229, 239, 249, 259, 269, 706
18-22.11.2017

Naprawa torowiska na ul. Kościuszki

            Szanowni Pasażerowie!

        Uprzejmie informujemy, że od dnia 18.11.2017 r. (sobota) do dnia 22.11.2017 r. (środa) prowadzone będą prace naprawcze torowiska tramwajowego na ul. Kościuszki. W tym czasie zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Filharmonia – Salwator.

           W związku z tym Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

 • linia 1 – będzie kursować po trasie zmienionej: od Wzgórz Krzesławickich do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Straszewskiego, Piłsudskiego i al. 3 Maja do Cichego Kącika. Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;
 • linia 2 – będzie kursować po kolejnej trasie zmienionej: od Cmentarza Rakowickiego do Filharmonii po aktualnej trasie obowiązującej na czas przebudowy ul. Basztowej, następnie ul. Straszewskiego, Piłsudskiego i al. 3 Maja do Cichego Kącika. Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;
 • linia 6 – będzie kursować po trasie zmienionej: od Kurdwanowa do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Straszewskiego, Piłsudskiego i al. 3 Maja do Cichego Kącika. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian;
 • linie 209, 229, 239, 249, 259 i 269 – kursować będą na trasach czasowo wydłużonych: od miejscowości zlokalizowanych poza Krakowem do przystanku „Salwator” bez zmian, następnie ul. Kościuszki, Borelowskiego-Lelewela, Dunin-Wąsowicza, Kałuży do pętli Cracovia Stadion. Powrót: Cracovia Stadion – Kałuży, al. Focha, al. Krasińskiego, Kościuszki, Księcia Józefa i dalej po stałych trasach. Częstotliwości kursowania i godziny odjazdów na stałych odcinkach tras pozostaną bez zmian;
 • linia 706 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Salwator – Kościuszki, al. Krasińskiego, Piłsudskiego, Straszewskiego – Filharmonia. Powrót: Filharmonia – Straszewskiego, Zwierzyniecka, Kościuszki – Salwator. Linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach: „Salwator” (końcowy na ul. Kościuszki, początkowy na łączniku pomiędzy ul. Kościuszki i Senatorską), „Komorowskiego”, „Jubilat” (w kierunku Filharmonii na al. Krasińskiego, w kierunku Salwatora na ul. Zwierzynieckiej, na przystanku tramwajowym), „Muzeum Narodowe” (na ul. Piłsudskiego – tylko w kierunku Filharmonii), „Uniwersytet Jagielloński” (tylko w kierunku Filharmonii), „Filharmonia” (końcowy i początkowy na ul. Straszewskiego). Linia 706 będzie kursować z częstotliwością co 8 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, co 10 minut w dni powszednie poza godzinami szczytu, w sobotę przez cały dzień i w niedzielę po godzinie 8:00 oraz co 15 minut w niedzielę do godziny 8:00.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

 

     Bilety okresowe wykupione na linie: 1, 2, 6 zachowują ważność na całej trasie linii zastępczej 706 oraz na liniach 209229239249259 i 269 na odcinku Salwator - Cracovia Stadion. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 2 zachowują ważność:

 • na trasie linii 124/424 na odcinku Cmentarz Rakowicki – Jubilat;

 

Bilety okresowe wykupione na linię 6 zachowują ważność:

 • na trasie linii 144, 173 i 503 na odcinku Bieżanowska – Jubilat;
 • na trasie linii 164 na odcinku Piaski Nowe – Jubilat;
 • na trasie linii 169/469 na odcinku Nowosądecka – Jubilat;
 • na trasie linii 179 na odcinku Kurdwanów - Jubilat.

 

          Za utrudnienia przepraszamy!

8, 19, 22, 151, 708
24-26.11.2017

Naprawa torowiska na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Kościuszkowców

              Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.11.2017 r. (piątek) do dnia 26.11.2017 r. (niedziela) prowadzone będą prace naprawcze torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej i Kościuszkowców. W tym czasie zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Łagiewniki – Borek Fałęcki oraz ruch autobusowy na ul. Kościuszkowców.

            W związku z tym Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

 • linie 8 i 22 – będą kursować po trasach skróconych do pętli Łagiewniki. Częstotliwości kursowania linii pozostaną bez zmian;
 • linia 19 – będzie kursować po trasie skróconej do pętli Łagiewniki. Częstotliwość kursowania linii zostanie zmniejszona do 20 minut;
 • linia 151 – będzie kursować po trasie zmienionej: od Judyma Szkoła do przystanku „Rynek Fałęcki” bez zmian, następnie ul. Kościuszkowców, Niemcewicza, Montwiłła-Mireckiego, Zbrojarzy, Zakopiańską do Borku Fałęckiego. Przystanek „Solvay” zostanie przeniesiony na ul. Zakopiańską (będzie zlokalizowany na peronie przystanku tramwajowego w kierunku centrum Krakowa). Rozkład jazdy linii nie zostanie zmieniony;
 • linia 708 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Borek Fałęcki – Zakopiańska – Łagiewniki. Linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach: „Borek Fałęcki” (na pętli oraz na przystanku przelotowym na ul. Zakopiańskiej, po wyjeździe z pętli), „Solvay” (w kierunku Łagiewnik na pasie do skrętu w prawo przed skrzyżowaniem z ul. Zbrojarzy, w kierunku Borku Fałęckiego na peronie przystanku tramwajowego w kierunku centrum Krakowa), „Sanktuarium Bożego Miłosierdzia” (w kierunku Łagiewnik za skrzyżowaniem z ul. Siostry Faustyny, w kierunku Borku Fałęckiego na peronie przystanku tramwajowego w kierunku centrum Krakowa, na których zdemontowane zostaną barierki), „Łagiewniki” (końcowy i początkowy na pętli, przelotowy w kierunku Łagiewnik na ul. Brożka, przelotowy w kierunku Borku Fałęckiego na ul. Zakopiańskiej). Linia 708 będzie kursować z następującą częstotliwością:
  • w dniu 24.11.2017 r. (piątek) w godzinach 6:00 – 9:00 oraz 14:00 – 19:00 co 5 minut;
  • w dniu 24.11.2017 r. (piątek) w godzinach 5:00 – 6:00, 9:00 – 14:00 oraz 19:00 – 21:00 co 6 minut;
  • w dniu 24.11.2017 r. (piątek) do godziny 5:00 oraz po godzinie 21:00 co 10 minut;
  • w dniu 25.11.2017 r. (sobota) co 10 minut;
  • w dniu 26.11.2017 r. (niedziela) do godziny 8:00 co 15 minut;
  • w dniu 26.11.2017 r. (niedziela) po godzinie 8:00 co 10 minut.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

       Bilety okresowe wykupione na linie: 8, 19, 22 zachowują ważność na całej trasie linii zastępczej 708.

 

       Za utrudnienia przepraszamy!

Komunikaty obowiązujące


424
od 13.11.2017

Remont nawierzchni na ul. Ułanów

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem nawierzchni na ul. Ułanów, od dnia 13.11.2017 r. (poniedziałek) od ok. godz. 7:00 przez około 4 dni przystankiem końcowo-początkowym dla linii 424 będzie przystanek TAURON Arena Kraków Wieczysta zlokalizowany na al. Jana Pawła II, po skręcie w lewo z ul. Meissnera. Trasa linii pozostanie bez zmian.

            Ponadto, przystanek "Ugorek" (tymczasowo funkcjonujący jako przystanek przelotowy w kierunku Os. Podwawelskiego) zostanie przeniesiony przez wjazd do Technikum Komunikacyjnego.

            Rozkłady jazdy NIE zostaną zmienione. Autobusy będą odjeżdżać z tymczasowego przystanku początkowego TAURON Arena Kraków Wieczysta około 2 minuty przed rozkładowym odjazdem z przystanku Ugorek.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Linie tramwajowe i autobusowe
od 11.11.2017

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji DZIENNEJ wynikające z wyłączeń ruchu tramwajowego - zestawienie zbiorcze

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.11.2017 r. (sobota) Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonuje w następujący sposób:

 • z powodu rozpoczęcia kolejnego etapu przebudowy ul. Basztowej, od dnia 11.11.2017 r. przywrócony został ruch tramwajowy na odcinku Teatr Bagatela - Dunajewskiego - Długa - Kamienna - Dworzec Towarowy, natomiast w dalszym ciągu wyłączony jest ruch tramwajowy na odcinku Stary Kleparz - Basztowa - Dworzec Główny oraz ruch autobusowy na ul. Basztowej i Dunajewskiego;
 • z powodu przebudowy ul. Igołomskiej, do odwołania wyłączony jest ruch tramwajowy na odcinku Kopiec Wandy - Igołomska - Pleszów;
 • z powodu prowadzenia kolejnego etapu prac przy przebudowie wjazdu na teren Zajezdni Tramwajowej Nowa Huta, od dnia 06.11.2017 r. na okres 3 tygodni wyłączony jest ruch tramwajowy na odcinku Kombinat - Ujastek - Łowińskiego - Wiadukty.

            W związku z powyższym, obowiązują następujące zmiany:

 

Linie tramwajowe:

 • linie 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 50, 52 - kursują na stałych trasach, ze zwykłymi częstotliwościami kursowania;
 • linia 7 - do odwołania jest zawieszona;
 • linia 72 - od dnia 11.11.2017 r. została zlikwidowana;
 • linia 2 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Salwatora do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Franciszkańską, Dominikańską, Westerplatte do węzła "Dworzec Główny", gdzie wraca na stałą trasę do Cmentarza Rakowickiego. Częstotliwość kursowania linii w dni powszednie jest zmniejszona do 20 minut przez cały dzień;
 • linia 4 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Bronowic Małych do Starego Kleparza bez zmian, następnie ul. Długą, Kamienną, tunelem do Ronda Mogilskiego, dalej po stałej trasie do przystanku "Kombinat" i następnie ul. Ujastek Mogilski do Kopca Wandy. Wczesnoporanne i późnowieczorne kursy wariantowe wykonywane są na trasie skróconej: Bronowice Małe - Plac Centralny im. R. Reagana (w zamian kursuje linia czasowa 722). Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 10 - kursuje na trasie czasowo skróconej: Łagiewniki - Kopiec Wandy. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 14 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Bronowic do Starego Kleparza bez zmian, następnie ul. Długą, Kamienną, tunelem do Ronda Mogilskiego, gdzie wraca na stałą trasę do Mistrzejowic. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 16 - kursuje na stałej trasie: Mistrzejowice - Kopiec Wandy. Wczesnoporanne i późnowieczorne kursy wariantowe wykonywane są na trasie skróconej: Mistrzejowice - Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego;
 • linia 18 - kursuje na stałej trasie Czerwone Maki P+R - Krowodrza Górka. Częstotliwość kursowania linii w dni powszednie jest zmniejszona do 10 minut przez cały dzień;
 • linia 21 - kursuje na trasie czasowo skróconej: Os. Piastów - Kopiec Wandy. Wczesnoporanne i późnowieczorne kursy wariantowe wykonywane są na trasie skróconej: Os. Piastów - Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 22 - kursuje na stałej trasie: Borek Fałęcki - Walcownia. Wczesnoporanne i późnowieczorne kursy wariantowe wykonywane są na trasie skróconej: Borek Fałęcki - Plac Centralny im. R. Reagana (w zamian kursuje linia czasowa 722);
 • linia 24 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Bronowic Małych do Teatru Bagatela bez zmian, następnie ul. Podwale, Franciszkańską, Dominikańską do Poczty Głównej, gdzie linia wraca na stałą trasę do Kurdwanowa. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 70 - linia czasowa kursująca na trasie: Mały Płaszów - Lipska, Klimeckiego, Rondo Grzegórzeckie, Grzegórzecka, Starowiślna, Westerplatte, Pawia - Dworzec Towarowy. Linia kursuje tylko w dni powszednie, w godzinach szczytu, z częstotliwością co 20 minut.

 

Linie autobusowe:

 • linie 124/424 - kursują na trasach czasowo zmienionych: od Os. Podwawelskiego do Muzeum Narodowego bez zmian, następnie al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Pawią, tunelem św. Rafała Kalinowskiego, z wjazdem na pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie wracają na stałe trasy do TAURON Areny Kraków Wieczystej/Ugorka. Częstotliwości kursowania linii pozostają bez zmian;
 • linia 152 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Cmentarza Olszanica do Muzeum Narodowego bez zmian, następnie al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Pawią, tunelem św. Rafała Kalinowskiego, z wjazdem na pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie wraca na stałą trasę do Alei Przyjaźni. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 154 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Prądnika Białego do Nowego Kleparza bez zmian, następnie al. Słowackiego, ul. Warszawską i Kurniki do Dworca Głównego Zachód. Powrót po stałej trasie, bez zmian. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 502 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Cracovii Stadion al. Focha, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Pawią, tunelem św. Rafała Kalinowskiego, BEZ wjazdu na pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie wraca na stałą trasę do Placu Centralnego im. R. Reagana. Na zmienionym odcinku trasy linia zatrzymuje się na następujących przystankach: "AGH/UR", "Plac Inwalidów", "Nowy Kleparz", "Politechnika", "Uniwersytet Ekonomiczny". Częstotliwość kursowania linii w dni powszednie w godzinach szczytu jest zmniejszona do 10 minut;
 • linia 704 - linia zastępcza kursująca na trasie: Kombinat - Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie (powrót ul. Architektów i Poległych w Krzesławicach). Linia kursuje z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia;
 • linia 710 - linia zastępcza kursująca na trasie: Plac Centralny im. R. Reagana - al. Jana Pawła II, Ptaszyckiego, Igołomska - Pleszów. Linia kursuje z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia;
 • linia 722 - linia zastępcza kursująca na trasie: Kombinat - al. Solidarności, al. Jana Pawła II - Plac Centralny im. R. Reagana (powrót: al. Jana Pawła II, ul. Boruty-Spiechowicza, al. Andersa). Linia kursuje w godzinach 4:00 - 6:00 oraz 21:30 - 24:00 we wszystkie dni tygodnia (w zastępstwie za skrócone kursy wariantowe linii 4 i 22).

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

         Dla porządku podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów okresowych ważne od dnia 11.11.2017 r.:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 2 zachowują ważność:

 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Teatr Bagatela.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Dworzec Główny – Poczta Główna – Plac Wszystkich Świętych – Filharmonia – Teatr Bagatela;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Dworzec Główny Wschód – Politechnika – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Politechnika – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 1, 5, 202, 212, 222, 232 na odcinku Wzgórza Krzesławickie - Rondo Czyżyńskie;
 • na trasie linii 142 na odcinku Aleja Róż - Kombinat - Os. Na Stoku;
 • w autobusach linii 704 i 722 na całej trasie przejazdu.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 7 zachowują ważność:

 • na trasie linii 19 na odcinku Rondo Grzegórzeckie – Dworzec Towarowy;
 • na trasie linii 70 na odcinku Rondo Grzegórzeckie – Dworzec Towarowy;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Dworzec Główny Wschód – Politechnika – Nowy Kleparz;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Politechnika – Nowy Kleparz.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 10 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 710.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 14 zachowują ważność:

 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Dworzec Główny – Poczta Główna – Plac Wszystkich Świętych – Filharmonia – Teatr Bagatela;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Dworzec Główny Wschód – Politechnika – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Politechnika – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 20 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 70;

 

Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 710 i 722;
 • na trasie linii 123 na odcinku Struga – Os. Na Skarpie;
 • na trasie linii 153 i 193 na odcinku Struga – Os. Na Skarpie;
 • na trasie linii 174 odcinku Kombinat – Plac Centralny im. R. Reagana.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 22 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 722.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:

 • na trasie linii 50 na odcinku Kurdwanów – Dworzec Główny Tunel.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 52 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 72.

 

Bilety okresowe wykupione na linie 124 i 424 zachowują ważność:

 • na trasie linii 2 na odcinku Cmentarz Rakowicki – Jubilat;
 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 18 na odcinku Dworzec Towarowy – Centrum Kongresowe ICE;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Muzeum Narodowe;
 • na trasie linii 52 na odcinku Rondo Mogilskie – Centrum Kongresowe ICE.

 

Bilety okresowe wykupione na linie 152 i 502 zachowują ważność:

 • na trasie linii 3 na odcinku Dworzec Towarowy – Poczta Główna;
 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Muzeum Narodowe.

 

           Za utrudnienia przepraszamy!

2, 4, 7, 14, 18, 24, 52, 70, 72, 124, 130, 132, 152, 154, 424, 502
od 11.11.2017

Docelowe przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Długiej

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.11.2017 r. (sobota) rozpocznie się kolejny etap przebudowy ulicy Basztowej. W tym etapie nastąpi ponowne (docelowe) przywrócenie ruchu tramwajowego na odcinku: Teatr Bagatela – Dunajewskiego – Basztowa – Długa – Kamienna – Dworzec Towarowy. W dalszym ciągu wyłączony będzie ruch pojazdów komunikacji zvna odcinku: Stary Kleparz – Basztowa – Dworzec Główny.

            Mając na uwadze powyższe, od dnia 11.11.2017 r. Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

 

Linie tramwajowe dzienne:

 • linia 7 – w dalszym ciągu będzie zawieszona;
 • linia czasowa 72 – zostanie zlikwidowana;
 • linia 2 – będzie kursować po obecnej trasie objazdowej: od Salwatora do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Franciszkańską, Westerplatte do węzła „Dworzec Główny”, gdzie linia wróci na stałą trasę do Cmentarza Rakowickiego. Częstotliwość kursowania w dni powszednie w dalszym ciągu będzie zmniejszona do 20 minut;
 • linia 4 – będzie kursować na nowej trasie objazdowej: z Bronowic Małych do Starego Kleparza bez zmian, następnie ul. Długą, Kamienną, tunelem do Ronda Mogilskiego i dalej po obecnej trasie do Kopca Wandy. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
 • linia 14 – będzie kursować na nowej trasie objazdowej: z Bronowic do Starego Kleparza bez zmian, następnie ul. Długą, Kamienną, tunelem do Ronda Mogilskiego, gdzie linia wróci na stałą trasę do Mistrzejowic. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
 • linia 18 – zostanie przywrócona na swoją stałą trasę. Częstotliwość kursowania w dni powszednie w dalszym ciągu będzie zmniejszona do 10 minut;
 • linia 24 – w dalszym ciągu będzie kursować po obecnej trasie objazdowej: z Bronowic Małych do Teatru Bagatela bez zmian, następnie ul. Podwale, Franciszkańską do Poczty Głównej, gdzie linia wraca na stałą trasę do Kurdwanowa. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
 • linia 52 – zostanie przywrócona częstotliwość kursowania co 5 minut w godzinach szczytu w dni powszednie;
 • linia 70 – kursować będzie na obecnej trasie: Mały Płaszów – Dworzec Towarowy bez zmian.

 

Uwagi do funkcjonowania przystanków tramwajowych „Dworzec Towarowy” dla linii 4 i 14:

 • w kierunku Nowego Kleparza będą funkcjonować dwa przystanki: pierwszy na wysokości pętli, przed skrętem w lewo i drugi na ul. Kamiennej, po zjeździe z pętli;
 • w kierunku tunelu zostanie ustawiona felga na istniejącym (na co dzień nieużywanym) peronie przy hali sportowej Politechniki Krakowskiej.

 

Linie autobusowe dzienne:

 • linie 124, 152, 424, 502 – w dalszym ciągu będą kursować na obecnych trasach objazdowych. Częstotliwości kursowania linii pozostaną bez zmian;
 • linia 130 – zostanie przywrócona zwykła lokalizacja przystanku końcowego i początkowego „Dworzec Główny Zachód” (na ul. Kurniki);
 • linia 132 – zostaną przywrócona na swoją stałą trasę. Zostanie przywrócona zwykła lokalizacja przystanku końcowego i początkowego „Dworzec Główny Zachód” (na ul. Ogrodowej). Uwaga! Przypominamy, że w kierunku Dworca Głównego Zachód linia kursuje ul. Warszawską (obok wejścia głównego Politechniki Krakowskiej) i obsługuje przystanek "Politechnika" na tej ulicy;
 • linia 154 - będzie kursować na poprzedniej trasie objazdowej: od Prądnika Białego do al. Słowackiego bez zmian, następnie ul. Warszawską (obok wejścia głównego Politechniki Krakowskiej), Kurniki do Dworca Głównego Zachód. Powrót po stałej trasie. Zostanie przywrócona zwykła lokalizacja przystanku końcowego i początkowego "Dworzec Główny Zachód" (na ul. Kurniki).

                                                                                                                                 

Linie nocne:

 • linie tramwajowe 62, 64 i 69 - w dalszym ciągu są zawieszone. W zamian we wszystkie noce w tygodniu kursują linie autobusowe 662, 664 i 669;
 • linie autobusowe 601, 605, 608, 610, 611, 662, 664, 669, 902 i 904 - w dalszym ciągu kursują po obecnych trasach objazdowych;
 • miejsce „zlotów” umożliwiających przesiadki między poszczególnymi liniami w dalszym ciągu jest przeniesione na przystanki „Poczta Główna”, „Św. Gertrudy” oraz „Starowiślna”.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Dla porządku podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów okresowych ważne od dnia 11.11.2017 r. w związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Basztowej i węzła „Dworzec Główny”.

            Uwaga! Zmiany zasad zachowania ważności biletów okresowych dotyczą tylko linii wymienionych niżej. Dla innych linii, dla których takie zasady zostały wyznaczone w związku z innymi zmianami, zasady zachowania ważności biletów pozostają bez zmian.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 2 zachowują ważność:

 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Teatr Bagatela.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Dworzec Główny – Poczta Główna – Plac Wszystkich Świętych – Filharmonia – Teatr Bagatela;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Dworzec Główny Wschód – Politechnika – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Politechnika – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów;
 • w dalszym ciągu obowiązują także zasady zachowania biletów wyznaczone w związku z przebudową wjazdu na teren Zajezdni Tramwajowej Nowa Huta (zgodnie z odrębnym komunikatem).

 

Bilety okresowe wykupione na linię 7 zachowują ważność:

 • na trasie linii 19 na odcinku Rondo Grzegórzeckie – Dworzec Towarowy;
 • na trasie linii 70 na odcinku Rondo Grzegórzeckie – Dworzec Towarowy;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Dworzec Główny Wschód – Politechnika – Nowy Kleparz;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Politechnika – Nowy Kleparz.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 14 zachowują ważność:

 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Dworzec Główny – Poczta Główna – Plac Wszystkich Świętych – Filharmonia – Teatr Bagatela;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Dworzec Główny Wschód – Politechnika – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Politechnika – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 20 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 70.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:

 • na trasie linii 50 na odcinku Kurdwanów – Dworzec Główny Tunel.

 

Bilety okresowe wykupione na linie 124 i 424 zachowują ważność:

 • na trasie linii 2 na odcinku Cmentarz Rakowicki – Jubilat;
 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 18 na odcinku Dworzec Towarowy – Centrum Kongresowe ICE;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Muzeum Narodowe;
 • na trasie linii 52 na odcinku Rondo Mogilskie – Centrum Kongresowe ICE.

 

Bilety okresowe wykupione na linie 152 i 502 zachowują ważność:

 • na trasie linii 3 na odcinku Dworzec Towarowy – Poczta Główna;
 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Muzeum Narodowe.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

Linie nocne
od 30.09.2017

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji NOCNEJ - zestawienie zbiorcze

            Szanowni Pasażerowie!

        Uprzejmie informujemy, że od nocy 30.09/01.10.2017 r. (sobota/niedziela) z powodu przywrócenia przejazdu tramwajów i autobusów po torowisku na ul. Grzegórzeckiej i Dietla oraz w związku z trwającą przebudową ul. Basztowej komunikacja nocna w Krakowie funkcjonuje w następujący sposób:

 • linie tramwajowe 62, 64 i 69 w dalszym ciągu są zawieszone. W zamian, we wszystkie noce kursują linie autobusowe 662, 664 i 669 na poniższych trasach zmienionych;
 • linia 662 - kursuje na trasie zmienionej: z Czerwonych Maków P+R do przystanku „Stradom” bez zmian, następnie ul. Stradomską, św. Gertrudy, Starowiślną, Dietla, Grzegórzecką do Ronda Grzegórzeckiego, gdzie linia wraca na stałą trasę do Placu Centralnego im. R. Reagana. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Św. Gertrudy”, linia obsługuje również przystanek „Poczta Główna” w obu kierunkach (w kierunku Czerwonych Maków P+R na ul. Wielopole). Przystanek "Starowiślna" w kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana jest zlokalizowany na ul. Dietla, na jezdni dla ruchu ogólnego (przed ul. Wrzesińską), natomiast w kierunku Czerwonych Maków P+R na ul. Dietla, na jezdni dla ruchu ogólnego, za skrzyżowaniem z ul. Starowiślną (autobusy zawracają na skrzyżowaniu z ul. św. Sebastiana). Przystanek „Stradom” w kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana znajduje się w tymczasowej lokalizacji na ul. Dietla za skrzyżowaniem z ul. Augustiańską;
 • linia 664 - kursuje na trasie zmienionej: z Mydlnik oraz Bronowic Małych do Teatru Bagatela bez zmian, następnie ul. Podwale, Straszewskiego, Franciszkańską, Dominikańską, Starowiślną, Dietla, Grzegórzecką, al. Powstania Warszawskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie linia wraca na stałą trasę do Os. Piastów. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Poczta Główna” (w kierunku Bronowic Małych i Mydlnik na ul. Wielopole). Przystanek "Starowiślna" w kierunku Os. Piastów jest zlokalizowany na ul. Dietla, na jezdni dla ruchu ogólnego (przed ul. Wrzesińską), natomiast w kierunku Bronowic Małych i Mydlnik na ul. Dietla, na jezdni dla ruchu ogólnego, za skrzyżowaniem z ul. Starowiślną (autobusy zawracają na skrzyżowaniu z ul. św. Sebastiana). Ponadto, kursy odjeżdżające z przystanku "Poczta Główna" o pełnych godzinach tymczasowo kursują na trasie wydłużonej do Mydlnik;
 • linia 669 - kursuje na trasie zmienionej: z Nowego Bieżanowa do Teatru Bagatela bez zmian, następnie ul. Karmelicką, al. Słowackiego do Nowego Kleparza, gdzie linia wraca na stałą trasę do Krowodrzy Górki. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się obu kierunkach na przystanku „Poczta Główna” (w kierunku Krowodrzy Górki na ul. Wielopole). Przystanek "Plac Inwalidów" w kierunku Nowego Bieżanowa funkcjonuje na al. Mickiewicza (w kierunku Cracovii - następnie autobusy zawracają na przełączce i skręcają w prawo w ul. Karmelicką). Przystanek „Nowy Kleparz” w obu kierunkach jest zlokalizowany na pętli autobusowej: w kierunku Krowodrzy Górki jak dla linii 164 w kierunku ul. Doktora Twardego, w kierunku Nowego Bieżanowa na  stanowisku linii 140;
 • linie 601 i 611 - kursują na trasach zmienionych: z Bronowic Małych i Chełmońskiego Pętli do przystanku „Uniwersytet Jagielloński” bez zmian, następnie ul. Straszewskiego, Podzamcze, Stradomską, Dietla, Grzegórzecką, al. Powstania Warszawskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie linie wracają na stałe trasy do Alei Przyjaźni i Mistrzejowic. Ponadto, trasa linii 601 jest skrócona do Bronowic Małych (w zamian, do Mydlnik kursuje linia 664). Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Starowiślna”, na wspólnym pasie A+T;
 • linia 605 – kursuje na zmienionej trasie podstawowej (we wszystkie noce): z Zajezdni Płaszów do Ronda Grzegórzeckiego bez zmian, następnie ul. Grzegórzecką, Dietla do przystanku końcowego Stradom. Na przystanku „Starowiślna” autobusy jadące w kierunku Stradomia zatrzymują się na pasie A+T. Obsługa przystanku końcowo-początkowego „Stradom” odbywa się bez postoju. Jadąc w kierunku Zajezdni Płaszów autobusy odbywają dłuższy postój na przystanku „Starowiślna” zlokalizowanym na Plantach Dietlowskich (w stałej organizacji ruchu jest to przystanek techniczny) a po odjeździe pozostałych linii zatrzymują się również na wspólnym przystanku A+T (za skrzyżowaniem z ul. Starowiślną);
 • kursy wariantowe linii 605 wykonywane w noce pt/sb – sb/nd na trasie Zajezdnia Płaszów - Bielany kursują od Ronda Grzegórzeckiego ul. Grzegórzecką, Dietla, Stradomską, Podzamcze, Straszewskiego, Zwierzyniecką, Kościuszki i dalej po stałej trasie. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystanku „Starowiślna” na Plantach Dietlowskich (w stałej organizacji ruchu przystanek techniczny). Dodatkowo, autobusy jadące w obu kierunkach zatrzymują się na wspólnym przystanku A+T. Przystanek „Filharmonia” jest w obu kierunkach przeniesiony na odcinek ul. Straszewskiego pomiędzy ul. Podzamcze i Zwierzyniecką, zaś przystanek „Jubilat” w obu kierunkach funkcjonuje na przystankach tramwajowych;
 • linia 608 - kursuje na trasie zmienionej: z pętli Czyżyny Dworzec do przystanku "Politechnika" bez zmian, następnie Tunelem św. Rafała Kalinowskiego, przez pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego, al. Powstania Warszawskiego, ul. Grzegórzecką, Dietla do Centrum Kongresowego ICE, następnie po stałej trasie do przystanku „Zawiła” i dalej ul. Zawiłą, Zakopiańską do Borku Fałęckiego (wjazd na pętlę autobusową). Powrót z Borku Fałęckiego bezpośrednio ul. Zakopiańską do przystanku „Łagiewniki” a dalej po obecnej trasie do pętli Czyżyny Dworzec. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Starowiślna”, na wspólnym pasie A+T;
 • linia 610 - kursuje na trasie zmienionej: z Prądnika Czerwonego do przystanku"Politechnika" bez zmian, następnie Tunelem św. Rafała Kalinowskiego, przez pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego, al. Powstania Warszawskiego, ul. Grzegórzecką, Dietla do Centrum Kongresowego ICE, następnie po stałej trasie do pętli „Borek Fałęcki” i dalej ul. Zakopiańską, Zawiłą, Borkowską, Krygowskiego, Bartla do pętli Pod Fortem. W kierunku Prądnika Czerwonego linia kursuje z ul. Zawiłej bezpośrednio w ul. Jugowicką, z pominięciem pętli "Borek Fałęcki". Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Starowiślna”, na wspólnym pasie A+T;
 • linia 902 - kursuje na trasie zmienionej: z pętli Kraków Airport do przystanku „Uniwersytet Jagielloński” bez zmian, następnie ul. Straszewskiego, Franciszkańską, Dominikańską, Starowiślną, Dietla do przystanku końcowo-początkowego Starowiślna na Plantach Dietlowskich (obecny przystanek techniczny w kierunku ul. Stradomskiej). Powrót ul. Dietla, Stradomską, św. Gertrudy, Dominikańską i dalej po takiej samej trasie, co w kierunku przeciwnym;
 • linia 904 - kursuje na trasie zmienionej: z Wieliczki Kampus do przystanku „Stradom” bez zmian, następnie ul. Dietla do przełączki przy ul. Wielopole, dalej ul. Dietla do Ronda Grunwaldzkiego, ul. Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, al. Słowackiego do Nowego Kleparza, gdzie linia wraca na stałą trasę do Prądnika Białego. W kierunku przeciwnym linia kursuje po takiej samej trasie, również z zawróceniem na skrzyżowaniu ulic Dietla i Wielopole. Przystanek „Nowy Kleparz” w kierunku Prądnika Białego jest zlokalizowany na pętli autobusowej, zaś w kierunku Wieliczki Kampus na al. Słowackiego. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne dla autobusów jadących w kierunku Wieliczki Kampus odbywa się na przystanku „Starowiślna” w kierunku ul. Stradomskiej, na jezdni dla ruchu ogólnego (po zawróceniu), zaś dla autobusów jadących w kierunku Prądnika Białego w zatoce przy skrzyżowaniu z ul. Wrzesińską (przed zawróceniem);
 • linie 612, 637, 642, 643, 903, 915 kursują po swoich stałych trasach, bez zmian.

 

Skomunikowania pojazdów umożliwiające przesiadki pomiędzy poszczególnymi liniami funkcjonują w następujący sposób:

 

W noce piątek/sobota i sobota/niedziela:

 • odjazdy autobusów linii 662, 664 i 669 z przystanków „Poczta Główna” i „Św. Gertrudy” odbywają się o pełnych godzinach i 30 minut po każdej godzinie, a postój trwa około 5 minut;
 • odjazdy autobusów z przystanku „Starowiślna” odbywają się 15 minut po pełnej godzinie (linia 611 - 45 minut po pełnej godzinie), a postój trwa około 5 minut.

 

W pozostałe noce:

 • linie autobusowe 662, 664 i 669 kursują będą z częstotliwością 30 minut przez całą noc, a postoje odbywają się będą w ten sam sposób, co w noce pt/sb i sb/nd;
 • odjazdy pozostałych linii autobusowych z przystanku „Starowiślna” odbywają się będą 15 minut po pełnej godzinie a postój trwa około 5 minut.

 

            Przepraszamy za utrudnienia!

222
od 08.11.2017

Zakończenie remontu drogi powiatowej Kocmyrzów - Słomniki

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z informacją otrzymaną od Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uprzejmie informujemy, że z powodu zakończenia remontu drogi powiatowej Kocmyrzów - Słomniki, od dnia 08.11.2017 r. (środa) linia aglomeracyjna 222 zostanie przywrócona na stałą trasę.

4, 16, 21, 22, 704, 722
od 06.11.2017

Przebudowa wjazdu na teren Zajezdni Tramwajowej Nowa Huta (etap III)

             Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.11.2017 r. (poniedziałek) na okres 3 tygodni w związku z kontynuacją prac związanych z przebudową wjazdu na teren Zajezdni Tramwajowej Nowa Huta, ponownie wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ul. Ujastek. W tym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 4 – kursować będzie z Bronowic Małych do przystanku „Kombinat” po dotychczasowej trasie, następnie ul. Ujastek Mogilski do pętli Kopiec Wandy. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. Kursy wariantowe realizowane w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych z i do przystanku "Kombinat" zostaną skrócone do przystanku "Plac Centralny im. R. Reagana";
 • linia 16 - kursy wariantowe realizowane w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych z i do przystanku "Plac Centralny im. R. Reagana" zostaną skrócone do przystanku "Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego";
 • linia 21 - kursy wariantowe realizowane w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych z przystanku "Struga" i do przystanku "Kombinat" zostaną skrócone do przystanku "Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego";
 • linia 22 - kursy wariantowe realizowane w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych z i do przystanku "Kombinat" zostaną skrócone do przystanku "Plac Centralny im. R. Reagana";
 • linia 704 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Kombinat - Ujastek, Łowińskiego, Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie (powrót ul. Architektów i Poległych w Krzesławicach). Linia kursować będzie z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem dni świątecznych do godziny około 7:00, gdy kursować będzie co 30 minut. Autobusy linii 704 będą zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach na trasie;
 • linia 722 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie Kombinat - aleja Solidarności - Plac Centralny im. R. Reagana (powrót al. Jana Pawła II, ul. Boruty-Spiechowicza i al. Andersa). Linia kursować będzie w godzinach 4:00 - 6:00 oraz 21:30 - 24:00 we wszystkie dni tygodnia. Rozkład jazdy linii zostanie ułożony w taki sposób, aby była ona skomunikowana z tramwajami linii 4 i 22, kończącymi i rozpoczynającymi trasę na Placu Centralnym im. R. Reagana.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

       Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

 • na trasie linii 1, 5, 202, 212, 222, 232 na odcinku Wzgórza Krzesławickie - Rondo Czyżyńskie;
 • na trasie linii 142 na odcinku Aleja Róż - Kombinat - Os. Na Stoku;
 • w autobusach linii 704 i 722 na całej trasie przejazdu.

       Bilety okresowe wykupione na linie 21 i 22 zachowują ważność na całej trasie linii 722.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

20, 110, 117, 133, 501
od 06.11.2017

Korekty rozkładów jazdy

            Szanowni Pasażerowie,

        Uprzejmie informujemy, że od dnia 6.11.2017 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii :

 • zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 20 polegająca na zmianie godziny odjazdu z pętli Mały Płaszów w dni powszednie z godz. 5:25 na godz. 5:27;
 • zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 110 polegająca na zmianie godziny odjazdu z pętli Aleja Przyjaźni w dni powszednie z godz. 5:25 na godz. 5:20 oraz z pętli Węgrzynowice w dni powszednie z godz. 5:58 na godz. 5:53;
 • zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 117 polegająca na zmianie godziny odjazdu z pętli Łuczanowice w dni powszednie z godz. 6:25 na godz. 6:22;
 • zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 133 w celu poprawy koordynacji z linią 135;
 • zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 501 polegająca na zmianie godziny odjazdu z pętli Chełmońskiego Pętla w dni powszednie z godz. 5:40 na godz. 5:42.
304
od 06.11.2017

Korekta rozkładu jazdy

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.11.2017 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii aglomeracyjnej 304 we wszystkie dni tygodnia.

273
od 16.08.2017

Rozbudowa ul. Kolejowej w Skawinie

             Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową ul. Kolejowej w Skawinie, od dnia 16.08.2017 r. (środa) linia aglomeracyjna 273 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: od Grabia do przystanku "Skawina Rynek" bez zmian, następnie ul. Krakowską, Popiełuszki, Jana Pawła II do pętli Skawina. Powrót tą samą trasą. Na trasie objazdowej autobusy zatrzmywać się będą na przystankach: "Skawina Cmentarz" (w kierunku Skawiny przystanek będzie przeniesiony na peron po przeciwnej stronie ulicy, w kierunku Grabia będzie funkcjonował w stałej lokalizacji), "Skawina Popiełuszki" (tylko w kierunku Skawiny), "Skawina Ajka", "Skawina". Przystanek "Skawina PKP" będzie nieczynny. Godziny odjazdów na odcinku Grabie - "Skawina Sąd" w obu kierunkach pozostaną bez zmian.

              Za utrudnienia przepraszamy!

159, 172, 501, 502, 511, 608
od 20.03.2017

Tymczasowe przeniesienie przystanku "Bora-Komorowskiego"

              Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy estakady łączącej centrum handlowe z al. Bora-Komorowskiego od 20.03.2017 godz. 5:00 do odwołania przystanek "Bora-Komorowskiego" w kierunku Nowej Huty dla linii 159, 172, 501, 502, 511, 608 zostanie przeniesiony (cofnięty) przed skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Za utrudnienia przepraszamy!

107, 143, 174, 178, 243, 301, 643, 669
od 16.04.2016

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w rejonie ul. Wielickiej

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejnym etapem budowy łącznicy kolejowej "Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki" od dnia 16.04.2016 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące korekty tras przejazdu autobusów:

 • linia 107 - kursować będzie z Soboniowic do przystanku „Kabel” bez zmian, następnie ulicą Wielicką, Dworcową do pętli Dworzec Płaszów;
 • linia 143 - kursować będzie z Bieżanowa do przystanku „Kabel” bez zmian, następnie ulicą Wielicką, Dworcową do pętli Dworzec Płaszów;
 • linia 243 - kursować będzie z Węgrzc Wielkich do przystanku „Barbary” bez zmian, następnie ulicą Bieżanowską, Barbary (powrót ulicą Mała Góra), Ćwiklińskiej, Jerzmanowskiego, Bieżanowską, Wielicką, Dworcową do pętli Dworzec Płaszów;
 • linia 301 - kursować będzie z Niepołomic Dworzec do przystanku „Kabel” bez zmian, następnie ulicą Wielicką, Dworcową do pętli Dworzec Płaszów;

     Wszystkie powyższe linie będą się zatrzymywać na przystanku „Dworcowa”.

     Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie punktualności kursowania linii, a dla linii 243 również zapewnienie szybszego dojazdu do linii tramwajowych oraz skomunikowanie ulicy Bieżanowskiej i Sucharskiego z Nowym Bieżanowem.   

     Jednocześnie informujemy, że od dnia 18.04.2016 r. (poniedziałek) przystanek autobusowy „Powstańców Wielkopolskich” dla linii 174 oraz 178 w kierunku al. Powstańców Śląskich zostanie przeniesiony za skrzyżowanie do tymczasowej zatoki na zewnętrznym pasie ruchu, a dla linii 643 oraz 669 w kierunku Złocienia lub Nowego Bieżanowa zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Robotniczą.

     Równocześnie zostanie wprowadzony pas autobusowy od skrzyżowania z ul. Stoczniowców do ul. Wielickiej w stronę al. Powstańców Śląskich.

Zasady zachowania biletów okresowych

Bilety okresowe wykupione na w/w linie zachowują ważność we wszystkich pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zarówno na stałej trasie tych linii, jak i na objazdowej.