Komunikaty

Komunikaty o planowanych zmianach


221
19-21.02.2018

Zamknięcie drogi powiatowej w miejscowości Grabie

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-21.02.2018 r. (poniedziałek - środa) w godz. ok. 8:00 - 19:00 nastąpi wyłączenie ruchu na drodze powiatowej nr 2011K w miejscowości Grabie. W związku z powyższym, w wyżej wymienionych godzinach linia aglomeracyjna 221 kursować będzie na trasie tymczasowo skróconej: Mały Płaszów - Grabie Kościół. Godziny odjazdów na skróconym odcinku trasy pozostają bez zmian. Na odcinku Grabie Kościół - Niepołomice Dworzec funkcjonować będzie zastępcza komunikacja busowa zorganizowana przez Gminę Niepołomice.

            Powyższa zmiana NIE będzie dotyczyć kursów z Małego Płaszowa o godz. 4:01, 4:53, 6:10, 19:05 i 21:45 oraz z pętli Niepołomice Dworzec o godz. 4:45, 5:37, 6:55, 19:53 i 22:29, które będą realizowane na stałej trasie.

            Za utrudnienia przepraszamy!

269
od 19.02.2018

Korekta rozkładu jazdy

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminy Liszki od dnia 19.02.2018 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii aglomeracyjnej 269 zakładająca przesunięcie kursu realizowanego w dni powszednie z końcówki Rybna Dolna z godz. 5:51 na godz. 5:46.

Komunikaty obowiązujące


1, 17, 19, 22, 184, 484, 719
od 18.02.2018

ZMIANA TERMINU: Przywrócenie ruchu na ul. Grzegórzeckiej

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z wcześniejszym zakończeniem prac związanych z przebudową wiaduktu kolejowego na ul. Grzegórzeckiej, ruch tramwajów i autobusów na odcinku od węzła Starowiślna do Ronda Grzegórzeckiego zostanie przywrócony w dniu 18.02.2018 r. (niedziela) od początku kursowania linii dziennych.

            W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linie 1, 19, 22, 184/484 - od początku kursowania w dniu 18.02.2018 r. (niedziela) zostaną przywrócone na stałe trasy;
 • linia 17 - pozostaje zawieszona w dniu 18.02.2018 r.;
 • linia 719 - zostanie zlikwidowana (w dniu 18.02.2018 r. nie będzie kursować).

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linię 17 zachowują ważność:

 • na trasie linii 52 na odcinku Starowiślna – Dworzec Główny - Rondo Mogilskie.
245, 265, 275
od 17.02.2018

Zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.02.2018 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych obsługujących Gminę Mogilany:

 • linia 245 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy w dni powszednie polegająca na przesunięciu odjazdu z Borku Fałęckiego z godz. 6:25 na godz. 6:19;
 • linia 265 - zostanie wprowadzona zmiana granicy taryfowej. Odtąd ostatnim przystankiem zlokalizowanym w strefie I będzie przystanek "Chałubińskiego", natomiast przystanek "Krakówka" (zlokalizowany na terenie Gminy Mogilany) będzie funkcjonował w II strefie biletowej. Jednocześnie zostanie wprowadzona zmiana nazwy przystanku "Krakówka" na "Lusina Krakówka";
 • linia 275 - zostanie wprowadzona zmiana rozkładu jazdy zakładająca uruchomienie dodatkowych kursów w dni powszednie: z Borku Fałęckiego o godz. 15:40 i 17:05 oraz z Włosani o godz. 16:15 i 17:40. Ponadto, zostaną zmienione następujące godziny odjazdów: z Borku Fałęckiego z godz. 16:14 na godz. 16:20 oraz z Włosani z godz. 16:46 na godz. 16:55.
1, 17, 19, 22, 184, 484, 719
17.02.2018

ZMIANA TERMINU: Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Grzegórzeckiej

            Szanowni Pasażerowie!

       Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z przebudową wiaduktu kolejowego na ul. Grzegórzeckiej, w dniu 17.02.2018r. (sobota) zostanie wstrzymany ruch tramwajów na odcinku od węzła Starowiślna do Ronda Grzegórzeckiego.

      W tym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 1 - kursować będzie po trasie czasowo zmienionej: od Salwatora do przystanku „Poczta Główna” bez zmian, następnie ul. Westerplatte, Lubicz, al. Powstania Warszawskiego do Ronda Grzegórzeckiego, gdzie powróci na swoją stałą trasę do Wzgórz Krzesławickich. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian;
 • linia 17 - w dniu 18.02.2018 r. (niedziela) zostanie zawieszona;
 • linia 19 - kursować będzie po trasie czasowo zmienionej: z Borku Fałęckiego do przystanku „Starowiślna” bez zmian, następnie ul. Starowiślna, Westerplatte, Pawią do przystanku „Politechnika”, gdzie powróci na swoją stałą trasę do Dworca Towarowego. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian;
 • linia 22 - kursować będzie po trasie czasowo zmienionej: z Borku Fałęckiego do przystanku „Starowiślna” bez zmian, następnie ul. Starowiślna, Westerplatte, Lubicz, al. Powstania Warszawskiego do Ronda Grzegórzeckiego, gdzie powróci na swoją stałą trasę do Walcowni. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian;
 • linie 184/484:
  • w kierunku Os. Kurdwanów i Swoszowic Poczty kursować będą po trasie czasowo zmienionej: z Prądnika Czerwonego do przystanku „Rondo Grzegórzeckie” bez zmian, następnie ul. Kotlarską, Podgórską, Starowiślną, Dietla (zawrotka na skrzyżowaniu ul. Dietla i Wielopole) do przystanku „Starowiślna”, gdzie powrócą na swoje stałe trasy do końcówek Os. Kurdwanów (184) i Swoszowice Poczta (484). Przystanek „Rondo Grzegórzeckie” w kierunku końcówek Os. Kurdwanów i Swoszowice Poczta przeniesiony zostanie na pas tramwajowo-autobusowy na ul. Kotlarskiej. Przystanek „Starowiślna” w kierunku końcówek Os. Kurdwanów i Swoszowice Poczta przeniesiony zostanie do zatoki przy jezdni dla ruchu ogólnego przed skrzyżowaniem ul. Dietla i Starowiślnej. Autobusy linii 184 i 484 dodatkowo będą zatrzymywać się na przystanku „Św. Wawrzyńca” i „Miodowa”;
  • w kierunku Prądnika Czerwonego trasa pozostanie bez zmian. Przystanek „Starowiślna” w kierunku Prądnika Czerwonego przeniesiony zostanie do zatoki przy jezdni dla ruchu ogólnego za skrzyżowaniem ul. Dietla z ul. Starowiślna. Przystanek „Hala Targowa” w kierunku Prądnika Czerwonego przeniesiony zostanie na chodnik przy jezdni dla ruchu ogólnego na wysokości dotychczasowego przystanku na wspólnym pasie tramwajowo-autobusowym. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian;
 • linia 719 - zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Dworzec Główny Wschód - Lubomirskiego, al. Powstania Warszawskiego, Kotlarska, Podgórska, Starowiślna - Starowiślna. Powrót ul. Dietla i Grzegórzecką. Linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach: „Dworzec Główny Wschód”, „Uniwersytet Ekonomiczny”, „Rondo Mogilskie”, „Rondo Grzegórzeckie”, „Św. Wawrzyńca” (tylko w kierunku Starowiślnej), „Miodowa” (tylko w kierunku Starowiślnej), „Starowiślna” (tylko w kierunku Dworca Głównego Wschód), „Hala Targowa” (tylko w kierunku Dworca Głównego Wschód). Linia kursować będzie w godzinach i z częstotliwością analogiczną jak linia 184.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

     Bilety okresowe wykupione na linie: 1, 17, 19, 22, 184/484 zachowują ważność na trasach stałych i objazdowych tych linii, a także na trasie linii zastępczej 719. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 17 zachowują ważność:

 • na trasie linii 52 na odcinku Starowiślna – Dworzec Główny - Rondo Mogilskie.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

103, 113, 123, 125, 163, 183, 193, 413
od 12.02.2018

Korekty rozkładów jazdy

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.02.2018 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące korekty rozkładów jazdy linii autobusowych:

 • linie 103, 113, 123, 163, 183, 193, 413 - przesunięcie godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia;
 • linia 125 - przesunięcie odjazdu ze Złocienia w dni powszednie z godziny 22:12 na godzinę 22:07 (kurs realizowany przez przystanek "Nad Drwiną").
134, 166
od 10.02.2018

Korekty rozkładów jazdy

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.02.2018 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące korekty rozkładów jazdy linii autobusowych:

 • linia 134 - zmiana czasów przejazdów między przystankami;
 • linia 166 - przesunięcie pierwszego odjazdu z Sidziny w dni powszednie z godziny 4:22 na godzinę 4:16.
107, 133, 169, 469, 707, 733, 904
od 10.02.2018

Modernizacja ul. Cechowej

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z modernizacją od dnia 10.02.2018 r. (sobota) do odwołania nastąpi całkowite wyłączenie ruchu na ulicy Cechowej, na odcinku do ulicy Łużyckiej do ulicy Niebieskiej (pętla Piaski Wielkie). W tym czasie zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linia 107 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Dworca Płaszów do przystanku „Karpińskiego” bez zmian, następnie trasą okrężną: ul. Trybuny Ludów, Witosa, Halszki, Stojałowskiego, Cechową, Łużycką do przystanku Łużycka (tymczasowy przystanek końcowo-początkowy). Powrót z przystanku Łużycka po stałej trasie do Dworca Płaszów. Linia kursować będzie z częstotliwością co 30 minut we wszystkie dni tygodnia;
 • linia 133 – będzie kursować na trasie czasowo skróconej: od Łagiewnik do ul. Bojki bez zmian, następnie ul. Stojałowskiego do pętli Os. Kurdwanów. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
 • linie 169 i 469 – linia 469 zostanie zawieszona. Wszystkie kursy realizowane dotychczas na obu liniach będą wykonywane na trasie Górka Narodowa – Zajezdnia Wola Duchacka (jako linia 169);
 • linia 707 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Bieżanów Potrzask – po trasie linii 133 do przystanku „Piaski Wielkie”, następnie w lewo w ul. Niebieską i dalej po trasie linii 107 do pętli Soboniowice. Przystanek „Piaski Wielkie” będzie w obu kierunkach zlokalizowany na ul. Rżąckiej. Linia będzie kursować we wszystkie dni tygodnia, z częstotliwością analogiczną jak linia 107 na stałej trasie. Wybrane kursy będą realizowane na trasie skróconej do pętli Nowy Bieżanów Południe;
 • linia 733 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Bieżanów Potrzask – Piaski Wielkie (po trasie linii 133). Linia kursować będzie tylko w dni powszednie z częstotliwością  ułożoną tak, by łącznie z linią 707 zapewnić na całej trasie ilość kursów wykonywaną normalnie przez linię 133. Wybrane kursy będą realizowane na trasie skróconej do pętli Nowy Bieżanów Południe;
 • linia 904 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Prądnika Białego do przystanku „Kamieńskiego” bez zmian, następnie ul. Sławka, Trybuny Ludów, Nowosądecką, Wielicką do przystanku „Węzeł Wielicki” i dalej po stałej trasie do Wieliczki Kampus. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. Przystanek „Bieżanowska” w kierunku Wieliczki Kampus będzie zlokalizowany na ul. Wielickiej, w kierunku Prądnika Białego na ul. Nowosądeckiej (na przystanku, który zwykle funkcjonuje dla przeciwnego kierunku). Przystanki „Piaski Nowe” i „Dauna” będą funkcjonować w stałych lokalizacjach, ale dla przeciwnych kierunków w stosunku do stałej trasy. Przystanek „Węzeł Wielicki” w kierunku Prądnika Białego będzie funkcjonował tylko raz (na ul. Wielickiej).

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

 

     Bilety okresowe wykupione na linie 107, 133, 169 i 469 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 107 zachowują ważność:

 • we wszystkich pojazdach na odcinku Dworcowa – Kabel – Bieżanowska - Wlotowa - Prokocim Szpital;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku Bieżanowska – Dauna – Piaski Nowe - Nowosądecka – Witosa - Kurdwanów P+R;
 • na trasie linii 707 na odcinku Prokocim Szpital – Soboniowice;
 • na trasie linii 733 na odcinku Prokocim Szpital – Piaski Wielkie.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 133 zachowują ważność:

 • we wszystkich pojazdach na odcinku Kurdwanów P+R – Witosa – Nowosądecka – Piaski Nowe – Dauna – Bieżanowska - Wlotowa – Prokocim Szpital;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku Łagiewniki – Rondo Matecznego – Kamieńskiego – Bieżanowska – Prokocim Szpital;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku Kabel Prokocim Szpital;
 • na trasie linii 107 na odcinku okrężnym: Kabel Wola Duchacka  Nowosądecka – Kurdwanów P+R – Halszki – Os. Kurdwanów – Łużycka – Nowosądecka – Wola Duchacka – Kabel;
 • na trasie linii 707 na odcinku Bieżanów Potrzask – Piaski Wielkie;
 • na całej trasie linii 733.

 

Bilety okresowe wykupione na linie 169 i 469 zachowują ważność:

 • na trasie linii 107 na odcinku Malborska – Łużycka;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku: Malborska – Bieżanowska – Wlotowa – Prokocim Szpital;
 • na trasie linii 707 i 733 na odcinku Prokocim Szpital – Piaski Wielkie.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

133, 707, 733
od 10.02.2018

Zmiana nazwy przystanku

               Szanowni Pasażerowie!

          Uprzejmie informujemy, że w ramach ujednolicania nazw zespołów przystankowych zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, od dnia 10.02.2018 r. (sobota) zostanie wprowadzona zmiana nazwy zespołu przystankowego "Bieżanów Drożdżownia PKP" na "Bieżanów Drożdżownia SKA".

           Jednocześnie przypominamy, że w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Cechowej, od dnia 10.02.2018 r. (sobota) przystanek tymczasowo nie będzie obsługiwany przez linię 133, lecz przez linie zastępcze 707 i 733.

50, 52, 139, 429, 475, 502, 503
10-23.02.2018

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie ferii zimowych

            Szanowni Pasażerowie!

          Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie szkolnych ferii zimowych oraz przerwy międzysemestralnej w szkołach wyższych, w okresie od dnia 10.02.2018 r. (sobota) do dnia 23.02.2018 r. (piątek) zostaną wprowadzone następujące ograniczenia:

 • linie 50 i 52 – będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 7,5 minuty przez cały dzień (bez wzmocnień szczytowych do 5 minut);
 • linie 139, 502 i 503 – będą kursować w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością zmniejszoną do 10 minut;
 • linia 429 i 475 – zostaną zawieszone.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

          Bilety okresowe wykupione na linie 475 zachowują ważność na całej trasie linii 175.

           Za utrudnienia przepraszamy!

140
od 01.02.2018

Przebudowa skrzyżowania ulic Radzikowskiego i Rydla

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową skrzyżowania ulic Radzikowskiego i Rydla, od dnia 01.02.2018 r. (czwartek) do odwołania linia 140 w kierunku Radzikowskiego Osiedle będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: od Nowego Kleparza do przystanku "Radzikowskiego" bez zmian, następnie ul. Weissa, Jaremy, Czerwieńskiego do ul. Radzikowskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Radzikowskiego Osiedle.

            Przystanek "Gnieźnieńska" będzie nieczynny. Na trasie objazdowej zostanie uruchomiony dodatkowy (tymczasowy) przystanek "Azory" zlokalizowany na ul. Jaremy, po skręcie w lewo z ul. Weissa (na wysokości dworca autobusowego).

            W kierunku Nowego Kleparza trasa i przystanki pozostają bez zmian.

            Rozkład jazdy ZOSTANIE zmieniony.

            Za utrudnienia przepraszamy!

248
od 29.01.2018

Zamknięcie fragmentu ulicy Kolejowej w Zabierzowie

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem fragmentu ulicy Kolejowej w Zabierzowie równoległego do linii kolejowej, od dnia 29.01.2018 r. (poniedziałek) kurs wariantowy linii 248 realizowany o godz. 6:52 z Zelkowa do przystanku Zabierzów Gimnazjum zostanie skrócony do pętli Zabierzów Młyn, gdzie autobus będzie oczekiwać na rozkładową godzinę odjazdu w kierunku Zelkowa.

            Godziny odjazdów pozostaną bez zmian.

            Za utrudnienia przepraszamy!

10, 21, 710
od 08.01.2018

Utrzymanie wyłączenia ruchu tramwajowego na odcinku Kopiec Wandy - Pleszów

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Igołomskiej w dalszym ciągu do odwołania wyłączony jest ruch tramwajowy na odcinku Kopiec Wandy - Pleszów. W związku z powyższym, według stanu na dzień 08.01.2018 r. (poniedziałek) obowiązują następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 10 - kursuje na trasie czasowo skróconej: Łagiewniki - Kopiec Wandy. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 21 - kursuje na trasie czasowo skróconej: Os. Piastów - Kopiec Wandy. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 710 - linia zastępcza kursująca na trasie: Plac Centralny im. R. Reagana - al. Jana Pawła II, Ptaszyckiego, Igołomska - Pleszów. Linia kursuje z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 10 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 710.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 710;
 • na trasie linii 123 na odcinku Struga – Os. Na Skarpie;
 • na trasie linii 153 i 193 na odcinku Struga – Os. Na Skarpie;
 • na trasie linii 174 odcinku Kombinat – Plac Centralny im. R. Reagana.

 

           Za utrudnienia przepraszamy!

273
od 16.08.2017

Rozbudowa ul. Kolejowej w Skawinie

             Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową ul. Kolejowej w Skawinie, od dnia 16.08.2017 r. (środa) linia aglomeracyjna 273 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: od Grabia do przystanku "Skawina Rynek" bez zmian, następnie ul. Krakowską, Popiełuszki, Jana Pawła II do pętli Skawina. Powrót tą samą trasą. Na trasie objazdowej autobusy zatrzmywać się będą na przystankach: "Skawina Cmentarz" (w kierunku Skawiny przystanek będzie przeniesiony na peron po przeciwnej stronie ulicy, w kierunku Grabia będzie funkcjonował w stałej lokalizacji), "Skawina Popiełuszki" (tylko w kierunku Skawiny), "Skawina Ajka", "Skawina". Przystanek "Skawina PKP" będzie nieczynny. Godziny odjazdów na odcinku Grabie - "Skawina Sąd" w obu kierunkach pozostaną bez zmian.

              Za utrudnienia przepraszamy!

159, 172, 501, 502, 511, 608
od 20.03.2017

Tymczasowe przeniesienie przystanku "Bora-Komorowskiego"

              Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy estakady łączącej centrum handlowe z al. Bora-Komorowskiego od 20.03.2017 godz. 5:00 do odwołania przystanek "Bora-Komorowskiego" w kierunku Nowej Huty dla linii 159, 172, 501, 502, 511, 608 zostanie przeniesiony (cofnięty) przed skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Za utrudnienia przepraszamy!