Komunikaty

Komunikaty o planowanych zmianach


Linie nocne
od nocy 15/16.12.2017

Przywrócenie komunikacji nocnej w węźle Dworzec Główny

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od nocy 15/16.12.2017 r. (piątek/sobota) zostanie przywrócone kursowanie komunikacji nocnej na ul. Basztowej i w węźle "Dworzec Główny". W związku z powyższym, zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji nocnej:

 • linie tramwajowe 62, 64 i 69 - zostaną przywrócone i będą kursować po swoich stałych trasach w noce cz/pt – nd/pn. Zostaną przywrócone zwykłe częstotliwości kursowania, czyli w noce pt/sb – sb/nd przez całą noc co 30 minut oraz w noce cz/pt i nd/pn co 30 minut do godziny 2:00 i następnie co 60 minut;
 • linie autobusowe 662, 664 i 669 – zostaną przywrócone na stałe trasy i będą kursować tylko w noce pn/wt – śr/cz z częstotliwością co 30 minut do godziny 2:00 i następnie co 60 minut;
 • linie autobusowe 601, 605, 608, 610, 611, 902 i 904 – zostaną przywrócone na stałe trasy;
 • linie autobusowe 612, 637, 642, 643, 915, 917, 937 – zostaną zmienione rozkłady jazdy celem umożliwienia przesiadek z linii kursujących z centrum Krakowa;
 • miejsce „zlotów” umożliwiających przesiadki między poszczególnymi liniami zostanie przywrócone do węzła przystankowego „Dworzec Główny”. Zostaną także przywrócone zwykłe godziny odjazdów z miejsca „zlotów”, czyli o pełnej godzinie i 30 minut po pełnej godzinie.
5, 19, 50, 124, 152, 154, 424, 502
16-17.12.2017

Szlifowanie szyn w tunelu tramwajowym

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego w tunelu tramwajowym pod dworcem kolejowym w celu przeprowadzenia prac polegających na szlifowaniu szyn, w dniach 16-17.12.2017 r. (sobota - niedziela) wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

Linie tramwajowe dzienne:

 • linia 5 - będzie kursować po trasie objazdowej: ze Wzgórz Krzesławickich do przystanku „Rondo Mogilskie” po stałej trasie, następnie ul. Lubicz, Basztową, Długą, Kamienną do Dworca Towarowego, gdzie linia powróci na swoją stałą trasę do Krowodrzy Górki. Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;
 • linia 19 - będzie kursować po trasie objazdowej: z Borku Fałęckiego do przystanku „Rondo Mogilskie” po stałej trasie, następnie ul. Lubicz, Rakowicką do Cmentarza Rakowickiego. Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;
 • linia 50 - będzie kursować po trasie objazdowej: z Kurdwanowa do przystanku „Rondo Mogilskie” po stałej trasie, następnie ul. Lubicz, Basztową, Długą, Kamienną do Dworca Towarowego, gdzie linia powróci na swoją stałą trasę do Krowodrzy Górki. Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian.

 

Linie autobusowe dzienne:

 • linie 124, 152, 424, 502 - w związku z wyłączeniem ruchu w tunelu tramwajowym, w dniach 16-17.12.2017 r. (sobota - niedziela) zostaną utrzymane obecne trasy objazdowe wyznaczone na czas przebudowy ulicy Basztowej. Od dnia 18.12.2017 r. (poniedziałek) zostaną przywrócone na stałe trasy;
 • linia 154 - obecna trasa tymczasowa wyznaczona na czas remontu ulicy Basztowej od dnia 18.12.2017 r. będzie nową trasą stałą.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

      Bilety okresowe wykupione na linie numer 5, 19 i 50 zachowują ważność we wszystkich pojazdach na trasach stałych i objazdowych tych linii. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 5 i 50 zachowują ważność:

 • we wszystkich autobusach na odcinku Rondo Mogilskie - Dworzec Główny Wschód - Politechnika - Nowy Kleparz;
 • na trasie linii 3 na odcinku Dworzec Towarowy - Pawia - Dworzec Główny.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 19 zachowują ważność:

 • we wszystkich autobusach na odcinku Rondo Mogilskie - Dworzec Główny Wschód - Politechnika - Nowy Kleparz;
 • na trasie linii 3 na odcinku Dworzec Towarowy - Pawia - Dworzec Główny - Starowiślna;
 • na trasie linii 5 i 50 na odcinku Lubicz - Dworzec Towarowy.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

111, 161
od 18.12.2017

Korekty rozkładów jazdy

           Szanowni Pasażerowie!

        Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone korekty rozkładów jazdy linii autobusowych 111 i 161, polegające na zmianie wybranych godzin odjazdów:

 • kurs linii 111 z Pleszowa w dni powszednie realizowany będzie o 4:23 zamiast o 4:28;
 • kurs linii 111 z Pleszowa w dni powszednie realizowany będzie o 12:16 zamiast 12:23;
 • kurs linii 161 z Pleszowa w dni powszednie realizowany będzie o 11:56 zamiast 12:03.

Komunikaty obowiązujące


od 10.12.2017

Koniec honorowania biletów kolejowych na odcinku Kraków Płaszów - Kraków Główny

          Szanowni Pasażerowie!

         Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki”, prace związane z realizacją inwestycji zakończą się w dniu 9 grudnia 2017 roku. Od dnia 10 grudnia 2017 r. wraz z  wejściem nowego rozkładu kolejowego rozpocznie się eksploatacja łącznicy nr 624 Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka. W związku z tym traci ważność umowa pomiędzy Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. (PR), oraz Kolejami Małopolskimi (KMŁ) a Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, honorująca dotychczasowe uprawnienia do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (na odcinku Kraków Główny- Kraków Płaszów) dla pasażerów posiadających ważny bilet PR i KMŁ na tym odcinku.

2, 4, 7, 14, 18, 24, 70
od 09.12.2017

Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Basztowej

            Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.12.2017 r. (sobota) przebudowywana ul. Basztowa zostanie udostępniona dla ruchu tramwajów dziennych na odcinku: Stary Kleparz – Basztowa – Dworzec Główny.

           W dalszym ciągu wyłączony będzie ruch autobusów dziennych oraz ruch tramwajów i autobusów nocnych na wyżej wymienionym odcinku oraz na całym skrzyżowaniu ulic Westerplatte, Basztowej, Pawiej i Lubicz. Pełne przywrócenie ruchu pojazdów Komunikacji Miejskiej w tym rejonie planowane jest w późniejszym terminie.

          Mając na uwadze powyższe, od dnia 09.12.2017 r. Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

 

Linie tramwajowe dzienne:

 • linie 2, 4, 7, 14, 18, 24 – zostaną przywrócone stałe trasy i częstotliwości kursowania;
 • linia 70 – zostanie zlikwidowana.

 

Linie autobusowe dzienne:

 • linie 124, 152, 154, 424, 502 – zostaną utrzymane obecne trasy objazdowe oraz częstotliwości kursowania.

 

Linie nocne:

 • linie tramwajowe 62, 64 i 69 - w dalszym ciągu są zawieszone. W zamian we wszystkie noce w tygodniu kursują linie autobusowe 662, 664 i 669;
 • linie autobusowe 601, 605, 608, 610, 611, 662, 664, 669, 902 i 904 - w dalszym ciągu kursują po obecnych trasach objazdowych;
 • miejsce „zlotów” umożliwiających przesiadki między poszczególnymi liniami w dalszym ciągu jest przeniesione na przystanki „Poczta Główna”, „Św. Gertrudy” oraz „Starowiślna”.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

 

      Dla porządku podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów okresowych ważne od dnia 09.12.2017 r. w związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Basztowej i węzła „Dworzec Główny”.

      Uwaga! Likwiduje się zasady zachowania ważności dla linii, które wracają na swoje stałe trasy!

 

Bilety okresowe wykupione na linie 124 i 424 zachowują ważność:

 • na trasie linii 2 na odcinku Cmentarz Rakowicki – Jubilat;
 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 18 na odcinku Nowy Kleparz – Centrum Kongresowe ICE;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Muzeum Narodowe;
 • na trasie linii 52 na odcinku Rondo Mogilskie – Centrum Kongresowe ICE.

 

Bilety okresowe wykupione na linie 152 i 502 zachowują ważność:

 • na trasie linii 3 na odcinku Politechnika – Poczta Główna;
 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 18 na odcinku Nowy Kleparz – Plac Wszystkich Świętych;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Muzeum Narodowe.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

Linie tramwajowe i autobusowe
od 09.12.2017

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji DZIENNEJ wynikające z wyłączeń ruchu tramwajowego - zestawienie zbiorcze

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.12.2017 r. (sobota) Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonuje w następujący sposób:

 • od dnia 09.12.2017 r. przywrócony został ruch tramwajów dziennych na odcinku Stary Kleparz - Basztowa - Dworzec Główny, w dalszym ciągu natomiast wyłączony jest ruch autobusowy na wyżej wymienionym odcinku;
 • z powodu przebudowy ul. Igołomskiej, do odwołania wyłączony jest ruch tramwajowy na odcinku Kopiec Wandy - Igołomska - Pleszów.

            W związku z powyższym, obowiązują następujące zmiany:

 

Linie tramwajowe:

 • linie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 50, 52 - kursują na stałych trasach, ze zwykłymi częstotliwościami kursowania;
 • linia 70 - od dnia 09.12.2017 r. została zlikwidowana;
 • linia 10 - kursuje na trasie czasowo skróconej: Łagiewniki - Kopiec Wandy. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 21 - kursuje na trasie czasowo skróconej: Os. Piastów - Kopiec Wandy. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian.

 

Linie autobusowe:

 • linie 124/424 - kursują na trasach czasowo zmienionych: od Os. Podwawelskiego do Muzeum Narodowego bez zmian, następnie al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Pawią, tunelem św. Rafała Kalinowskiego, z wjazdem na pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie wracają na stałe trasy do TAURON Areny Kraków Wieczystej/Ugorka. Częstotliwości kursowania linii pozostają bez zmian;
 • linia 152 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Cmentarza Olszanica do Muzeum Narodowego bez zmian, następnie al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Pawią, tunelem św. Rafała Kalinowskiego, z wjazdem na pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie wraca na stałą trasę do Alei Przyjaźni. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 154 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Prądnika Białego do Nowego Kleparza bez zmian, następnie al. Słowackiego, ul. Warszawską i Kurniki do Dworca Głównego Zachód. Powrót po stałej trasie, bez zmian. Częstotliwość kursowania linii pozostaje bez zmian;
 • linia 502 - kursuje na trasie czasowo zmienionej: od Cracovii Stadion al. Focha, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Pawią, tunelem św. Rafała Kalinowskiego, BEZ wjazdu na pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie wraca na stałą trasę do Placu Centralnego im. R. Reagana. Na zmienionym odcinku trasy linia zatrzymuje się na następujących przystankach: "AGH/UR", "Plac Inwalidów", "Nowy Kleparz", "Politechnika", "Uniwersytet Ekonomiczny". Częstotliwość kursowania linii w dni powszednie w godzinach szczytu jest zmniejszona do 10 minut;
 • linia 710 - linia zastępcza kursująca na trasie: Plac Centralny im. R. Reagana - al. Jana Pawła II, Ptaszyckiego, Igołomska - Pleszów. Linia kursuje z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

         Dla porządku podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów okresowych ważne od dnia 09.12.2017 r.:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 10 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 710.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 710;
 • na trasie linii 123 na odcinku Struga – Os. Na Skarpie;
 • na trasie linii 153 i 193 na odcinku Struga – Os. Na Skarpie;
 • na trasie linii 174 odcinku Kombinat – Plac Centralny im. R. Reagana.

 

Bilety okresowe wykupione na linie 124 i 424 zachowują ważność:

 

 • na trasie linii 2 na odcinku Cmentarz Rakowicki – Jubilat;
 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 18 na odcinku Nowy Kleparz – Centrum Kongresowe ICE;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Muzeum Narodowe;
 • na trasie linii 52 na odcinku Rondo Mogilskie – Centrum Kongresowe ICE.

 

Bilety okresowe wykupione na linie 152 i 502 zachowują ważność:

 • na trasie linii 3 na odcinku Politechnika – Poczta Główna;
 • na trasie linii 4 i 14 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;
 • na trasie linii 18 na odcinku Nowy Kleparz - Plac Wszystkich Świętych;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Muzeum Narodowe.

 

           Za utrudnienia przepraszamy!

3, 6, 11, 13, 23, 24, 69, 127, 158, 174, 178, 643, 669
od 09.12.2017

Zmiana nazwy przystanku

                Szanowni Pasażerowie!

          Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem nowego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej "Kraków Podgórze", od dnia 09.12.2017 r. (sobota) zostanie wprowadzona zmiana nazwy zespołu przystankowego "Powstańców Wielkopolskich" na "Podgórze SKA".

163, 183, 243
od 09.12.2017

Uruchomienie nowego przystanku i korekta rozkładu jazdy

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.12.2017 r. (sobota) zostanie uruchomiony nowy przystanek w zespole przystankowym "Mała Góra n/ż", zlokalizowany na ul. Mała Góra, po skręcie w lewo z ul. Ćwiklińskiej, za skrzyżowaniem z ul. Korepty. Przystanek będzie obsługiwany jednokierunkowo przez autobusy linii 163, 183 i 243 jadące od strony ul. Ćwiklińskiej w kierunku ul. Bieżanowskiej.

            Ponadto, wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 243 polegająca na przesunięciu ostatniego odjazdu z pętli Węgrze Wielkie we wszystkie dni tygodnia. W dni powszednie będzie on realizowany o godzinie 23:15, natomiast w dni wolne o godzinie 23:10.

247, 280, 297
od 01.12.2017

Zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminy Zielonki, od dnia 01.12.2017 r. (piątek) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych 247, 280 i 297:

 • linia 247 - zostanie wprowadzona zmiana godzin odjazdów w soboty i dni świąteczne. Ponadto, zmienione zostaną zasady wykonywania wjazdów do Węgrzec w następujący sposób:
  • w kierunku Bibic Rynku wjazd do Węgrzec wykonywać będą jak dotychczas wszystkie kursy w soboty i dni świąteczne oraz w dni powszednie w godzinach wieczornych. Na wydłużonym odcinku trasy obsługiwane będą kolejno przystanki: "Węgrzce" (na ulicy A-1), "Węgrzce Centrum", "Węgrzce Błonie", "Węgrzce Pętla", "Węgrzce Błonie", "Węgrzce Centrum";
  • w kierunku Krowodrzy Górki wjazd do Węgrzec wykonywać będzie pierwszy kurs w soboty i dni świąteczne (będzie on od teraz realizowany z Bibic Rynku przez Węgrzce do Krowodrzy Górki) oraz dodatkowo dwa wybrane kursy w dni świąteczne. Na wydłużonym odcinku trasy obsługiwane będą kolejno przystanki: : "Węgrzce" (na ulicy A-1), "Węgrzce Centrum", "Węgrzce Pętla", "Węgrzce Błonie";
 • linia 280 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy polegająca na zmianie wybranych godzin odjazdów w soboty i dni świąteczne;
 • linia 297 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy polegająca na zmianie czasów przejazdów między przystankami. Ponadto, poranne kursy wariantowe wykonywane dotychczas we wszystkie dni tygodnia o godzinie 4:40 z przystanku "Bosutów Straż" w kierunku pętli Bosutów będą realizowane od przystanku "Bosutów Krakowska".
917, 937
od nocy 01/02.12.2017

Nowe linie aglomeracyjne nocne

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminy Zielonki od nocy 01/02.12.2017 r. (piątek/sobota) zostaną uruchomione nowe linie nocne aglomeracyjne 917 i 937 kursujące na następujących trasach:

 • linia 917 - Krowodrza Górka - Fieldorfa-Nila - Prądnicka - Opolska - al. 29 Listopada - Węgrzce (DK7) - Bibice (DK7) - Michałowice ul. Graniczna - Górna Wieś;
 • linia 937 - Krowodrza Górka - Fieldorfa-Nila - Prądnicka - Opolska - Pleszowska - Białoprądnicka - Glogera - Zielonki - Januszowice - Przybysławice - Brzozówka - Owczary Pętla (po trasie linii dziennej 237).

            Obie linie realizować będą każdej nocy po dwa kursy w obu kierunkach.

111, 131, 141, 161, 171, 211, 271
od 27.11.2017

Uruchomienie dodatkowego stanowiska przystanku Igołomska oraz dodatkowego kursu na linii 141

                 Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 27.11.2017 r. (poniedziałek) zostanie tymczasowo uruchomione dodatkowe stanowisko przystanku „Igołomska” na ulicy Igołomskiej w kierunku granicy miasta za skrzyżowaniem z ul. Rzepakową. Przystanek będzie obsługiwany przez linie 111, 161, 171, 211 i 271 w kierunku jazdy z Pleszowa oraz kursy wariantowe linii 131 i 141, które po przystanku „Szymańskiego” obsługują przystanek „Wyciąże”.

            Jednocześnie zostanie uruchomiona na stałe dodatkowa para kursów w dni powszednie na linii 141:

 • Pleszowa o godz. 07:55;
 • Przylasku Rusieckiego o godz. 08:07.
Linie nocne
od 30.09.2017

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji NOCNEJ - zestawienie zbiorcze

            Szanowni Pasażerowie!

        Uprzejmie informujemy, że od nocy 30.09/01.10.2017 r. (sobota/niedziela) z powodu przywrócenia przejazdu tramwajów i autobusów po torowisku na ul. Grzegórzeckiej i Dietla oraz w związku z trwającą przebudową ul. Basztowej komunikacja nocna w Krakowie funkcjonuje w następujący sposób:

 • linie tramwajowe 62, 64 i 69 w dalszym ciągu są zawieszone. W zamian, we wszystkie noce kursują linie autobusowe 662, 664 i 669 na poniższych trasach zmienionych;
 • linia 662 - kursuje na trasie zmienionej: z Czerwonych Maków P+R do przystanku „Stradom” bez zmian, następnie ul. Stradomską, św. Gertrudy, Starowiślną, Dietla, Grzegórzecką do Ronda Grzegórzeckiego, gdzie linia wraca na stałą trasę do Placu Centralnego im. R. Reagana. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Św. Gertrudy”, linia obsługuje również przystanek „Poczta Główna” w obu kierunkach (w kierunku Czerwonych Maków P+R na ul. Wielopole). Przystanek "Starowiślna" w kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana jest zlokalizowany na ul. Dietla, na jezdni dla ruchu ogólnego (przed ul. Wrzesińską), natomiast w kierunku Czerwonych Maków P+R na ul. Dietla, na jezdni dla ruchu ogólnego, za skrzyżowaniem z ul. Starowiślną (autobusy zawracają na skrzyżowaniu z ul. św. Sebastiana). Przystanek „Stradom” w kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana znajduje się w tymczasowej lokalizacji na ul. Dietla za skrzyżowaniem z ul. Augustiańską;
 • linia 664 - kursuje na trasie zmienionej: z Mydlnik oraz Bronowic Małych do Teatru Bagatela bez zmian, następnie ul. Podwale, Straszewskiego, Franciszkańską, Dominikańską, Starowiślną, Dietla, Grzegórzecką, al. Powstania Warszawskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie linia wraca na stałą trasę do Os. Piastów. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Poczta Główna” (w kierunku Bronowic Małych i Mydlnik na ul. Wielopole). Przystanek "Starowiślna" w kierunku Os. Piastów jest zlokalizowany na ul. Dietla, na jezdni dla ruchu ogólnego (przed ul. Wrzesińską), natomiast w kierunku Bronowic Małych i Mydlnik na ul. Dietla, na jezdni dla ruchu ogólnego, za skrzyżowaniem z ul. Starowiślną (autobusy zawracają na skrzyżowaniu z ul. św. Sebastiana). Ponadto, kursy odjeżdżające z przystanku "Poczta Główna" o pełnych godzinach tymczasowo kursują na trasie wydłużonej do Mydlnik;
 • linia 669 - kursuje na trasie zmienionej: z Nowego Bieżanowa do Teatru Bagatela bez zmian, następnie ul. Karmelicką, al. Słowackiego do Nowego Kleparza, gdzie linia wraca na stałą trasę do Krowodrzy Górki. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się obu kierunkach na przystanku „Poczta Główna” (w kierunku Krowodrzy Górki na ul. Wielopole). Przystanek "Plac Inwalidów" w kierunku Nowego Bieżanowa funkcjonuje na al. Mickiewicza (w kierunku Cracovii - następnie autobusy zawracają na przełączce i skręcają w prawo w ul. Karmelicką). Przystanek „Nowy Kleparz” w obu kierunkach jest zlokalizowany na pętli autobusowej: w kierunku Krowodrzy Górki jak dla linii 164 w kierunku ul. Doktora Twardego, w kierunku Nowego Bieżanowa na  stanowisku linii 140;
 • linie 601 i 611 - kursują na trasach zmienionych: z Bronowic Małych i Chełmońskiego Pętli do przystanku „Uniwersytet Jagielloński” bez zmian, następnie ul. Straszewskiego, Podzamcze, Stradomską, Dietla, Grzegórzecką, al. Powstania Warszawskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie linie wracają na stałe trasy do Alei Przyjaźni i Mistrzejowic. Ponadto, trasa linii 601 jest skrócona do Bronowic Małych (w zamian, do Mydlnik kursuje linia 664). Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Starowiślna”, na wspólnym pasie A+T;
 • linia 605 – kursuje na zmienionej trasie podstawowej (we wszystkie noce): z Zajezdni Płaszów do Ronda Grzegórzeckiego bez zmian, następnie ul. Grzegórzecką, Dietla do przystanku końcowego Stradom. Na przystanku „Starowiślna” autobusy jadące w kierunku Stradomia zatrzymują się na pasie A+T. Obsługa przystanku końcowo-początkowego „Stradom” odbywa się bez postoju. Jadąc w kierunku Zajezdni Płaszów autobusy odbywają dłuższy postój na przystanku „Starowiślna” zlokalizowanym na Plantach Dietlowskich (w stałej organizacji ruchu jest to przystanek techniczny) a po odjeździe pozostałych linii zatrzymują się również na wspólnym przystanku A+T (za skrzyżowaniem z ul. Starowiślną);
 • kursy wariantowe linii 605 wykonywane w noce pt/sb – sb/nd na trasie Zajezdnia Płaszów - Bielany kursują od Ronda Grzegórzeckiego ul. Grzegórzecką, Dietla, Stradomską, Podzamcze, Straszewskiego, Zwierzyniecką, Kościuszki i dalej po stałej trasie. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystanku „Starowiślna” na Plantach Dietlowskich (w stałej organizacji ruchu przystanek techniczny). Dodatkowo, autobusy jadące w obu kierunkach zatrzymują się na wspólnym przystanku A+T. Przystanek „Filharmonia” jest w obu kierunkach przeniesiony na odcinek ul. Straszewskiego pomiędzy ul. Podzamcze i Zwierzyniecką, zaś przystanek „Jubilat” w obu kierunkach funkcjonuje na przystankach tramwajowych;
 • linia 608 - kursuje na trasie zmienionej: z pętli Czyżyny Dworzec do przystanku "Politechnika" bez zmian, następnie Tunelem św. Rafała Kalinowskiego, przez pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego, al. Powstania Warszawskiego, ul. Grzegórzecką, Dietla do Centrum Kongresowego ICE, następnie po stałej trasie do przystanku „Zawiła” i dalej ul. Zawiłą, Zakopiańską do Borku Fałęckiego (wjazd na pętlę autobusową). Powrót z Borku Fałęckiego bezpośrednio ul. Zakopiańską do przystanku „Łagiewniki” a dalej po obecnej trasie do pętli Czyżyny Dworzec. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Starowiślna”, na wspólnym pasie A+T;
 • linia 610 - kursuje na trasie zmienionej: z Prądnika Czerwonego do przystanku"Politechnika" bez zmian, następnie Tunelem św. Rafała Kalinowskiego, przez pętlę "Dworzec Główny Wschód", ul. Lubomirskiego, al. Powstania Warszawskiego, ul. Grzegórzecką, Dietla do Centrum Kongresowego ICE, następnie po stałej trasie do pętli „Borek Fałęcki” i dalej ul. Zakopiańską, Zawiłą, Borkowską, Krygowskiego, Bartla do pętli Pod Fortem. W kierunku Prądnika Czerwonego linia kursuje z ul. Zawiłej bezpośrednio w ul. Jugowicką, z pominięciem pętli "Borek Fałęcki". Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne odbywa się w obu kierunkach na przystankach „Starowiślna”, na wspólnym pasie A+T;
 • linia 902 - kursuje na trasie zmienionej: z pętli Kraków Airport do przystanku „Uniwersytet Jagielloński” bez zmian, następnie ul. Straszewskiego, Franciszkańską, Dominikańską, Starowiślną, Dietla do przystanku końcowo-początkowego Starowiślna na Plantach Dietlowskich (obecny przystanek techniczny w kierunku ul. Stradomskiej). Powrót ul. Dietla, Stradomską, św. Gertrudy, Dominikańską i dalej po takiej samej trasie, co w kierunku przeciwnym;
 • linia 904 - kursuje na trasie zmienionej: z Wieliczki Kampus do przystanku „Stradom” bez zmian, następnie ul. Dietla do przełączki przy ul. Wielopole, dalej ul. Dietla do Ronda Grunwaldzkiego, ul. Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, al. Słowackiego do Nowego Kleparza, gdzie linia wraca na stałą trasę do Prądnika Białego. W kierunku przeciwnym linia kursuje po takiej samej trasie, również z zawróceniem na skrzyżowaniu ulic Dietla i Wielopole. Przystanek „Nowy Kleparz” w kierunku Prądnika Białego jest zlokalizowany na pętli autobusowej, zaś w kierunku Wieliczki Kampus na al. Słowackiego. Postój umożliwiający przesiadkę na inne linie nocne dla autobusów jadących w kierunku Wieliczki Kampus odbywa się na przystanku „Starowiślna” w kierunku ul. Stradomskiej, na jezdni dla ruchu ogólnego (po zawróceniu), zaś dla autobusów jadących w kierunku Prądnika Białego w zatoce przy skrzyżowaniu z ul. Wrzesińską (przed zawróceniem);
 • linie 612, 637, 642, 643, 903, 915 oraz uruchomione od nocy 01/02.12.2017 r. linie 917, 937 kursują po swoich stałych trasach, bez zmian.

 

Skomunikowania pojazdów umożliwiające przesiadki pomiędzy poszczególnymi liniami funkcjonują w następujący sposób:

 

W noce piątek/sobota i sobota/niedziela:

 • odjazdy autobusów linii 662, 664 i 669 z przystanków „Poczta Główna” i „Św. Gertrudy” odbywają się o pełnych godzinach i 30 minut po każdej godzinie, a postój trwa około 5 minut;
 • odjazdy autobusów z przystanku „Starowiślna” odbywają się 15 minut po pełnej godzinie (linia 611 - 45 minut po pełnej godzinie), a postój trwa około 5 minut.

 

W pozostałe noce:

 • linie autobusowe 662, 664 i 669 kursują będą z częstotliwością 30 minut przez całą noc, a postoje odbywają się będą w ten sam sposób, co w noce pt/sb i sb/nd;
 • odjazdy pozostałych linii autobusowych z przystanku „Starowiślna” odbywają się będą 15 minut po pełnej godzinie a postój trwa około 5 minut.

 

            Przepraszamy za utrudnienia!

273
od 16.08.2017

Rozbudowa ul. Kolejowej w Skawinie

             Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową ul. Kolejowej w Skawinie, od dnia 16.08.2017 r. (środa) linia aglomeracyjna 273 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: od Grabia do przystanku "Skawina Rynek" bez zmian, następnie ul. Krakowską, Popiełuszki, Jana Pawła II do pętli Skawina. Powrót tą samą trasą. Na trasie objazdowej autobusy zatrzmywać się będą na przystankach: "Skawina Cmentarz" (w kierunku Skawiny przystanek będzie przeniesiony na peron po przeciwnej stronie ulicy, w kierunku Grabia będzie funkcjonował w stałej lokalizacji), "Skawina Popiełuszki" (tylko w kierunku Skawiny), "Skawina Ajka", "Skawina". Przystanek "Skawina PKP" będzie nieczynny. Godziny odjazdów na odcinku Grabie - "Skawina Sąd" w obu kierunkach pozostaną bez zmian.

              Za utrudnienia przepraszamy!

159, 172, 501, 502, 511, 608
od 20.03.2017

Tymczasowe przeniesienie przystanku "Bora-Komorowskiego"

              Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy estakady łączącej centrum handlowe z al. Bora-Komorowskiego od 20.03.2017 godz. 5:00 do odwołania przystanek "Bora-Komorowskiego" w kierunku Nowej Huty dla linii 159, 172, 501, 502, 511, 608 zostanie przeniesiony (cofnięty) przed skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Za utrudnienia przepraszamy!

107, 143, 174, 178, 243, 301, 643, 669
od 16.04.2016

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w rejonie ul. Wielickiej

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejnym etapem budowy łącznicy kolejowej "Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki" od dnia 16.04.2016 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące korekty tras przejazdu autobusów:

 • linia 107 - kursować będzie z Soboniowic do przystanku „Kabel” bez zmian, następnie ulicą Wielicką, Dworcową do pętli Dworzec Płaszów;
 • linia 143 - kursować będzie z Bieżanowa do przystanku „Kabel” bez zmian, następnie ulicą Wielicką, Dworcową do pętli Dworzec Płaszów;
 • linia 243 - kursować będzie z Węgrzc Wielkich do przystanku „Barbary” bez zmian, następnie ulicą Bieżanowską, Barbary (powrót ulicą Mała Góra), Ćwiklińskiej, Jerzmanowskiego, Bieżanowską, Wielicką, Dworcową do pętli Dworzec Płaszów;
 • linia 301 - kursować będzie z Niepołomic Dworzec do przystanku „Kabel” bez zmian, następnie ulicą Wielicką, Dworcową do pętli Dworzec Płaszów;

     Wszystkie powyższe linie będą się zatrzymywać na przystanku „Dworcowa”.

     Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie punktualności kursowania linii, a dla linii 243 również zapewnienie szybszego dojazdu do linii tramwajowych oraz skomunikowanie ulicy Bieżanowskiej i Sucharskiego z Nowym Bieżanowem.   

     Jednocześnie informujemy, że od dnia 18.04.2016 r. (poniedziałek) przystanek autobusowy „Powstańców Wielkopolskich” dla linii 174 oraz 178 w kierunku al. Powstańców Śląskich zostanie przeniesiony za skrzyżowanie do tymczasowej zatoki na zewnętrznym pasie ruchu, a dla linii 643 oraz 669 w kierunku Złocienia lub Nowego Bieżanowa zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Robotniczą.

     Równocześnie zostanie wprowadzony pas autobusowy od skrzyżowania z ul. Stoczniowców do ul. Wielickiej w stronę al. Powstańców Śląskich.

Zasady zachowania biletów okresowych

Bilety okresowe wykupione na w/w linie zachowują ważność we wszystkich pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zarówno na stałej trasie tych linii, jak i na objazdowej.