Komunikaty

Komunikaty o planowanych zmianach


Linie tramwajowe i autobusowe
od 18.01.2021

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie po zakończeniu ferii zimowych

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem ferii zimowych oraz utrzymaniem większości ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, od dnia 18.01.2021 r. (poniedziałek) Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

 

Linie tramwajowe:

 • linie 6, 12, 17 – w dalszym ciągu będą zawieszone;
 • linie 1, 18, 20, 24 – częstotliwość kursowania w dni powszednie w okresie międzyszczytowym zostanie zwiększona do 10 minut;
 • pozostałe linie tramwajowe będą funkcjonować bez zmian (z częstotliwością jak w okresie świąteczno-noworocznym i feryjnym).

 

Linie autobusowe:

 • linie 132, 155, 166, 429, 482 – w dalszym ciągu będą zawieszone;
 • 413 – zostanie przywrócona i będzie funkcjonować jak przed okresem świątecznym (w dni powszednie i w soboty);
 • pozostałe linie autobusowe będą funkcjonować bez zmian (z częstotliwością jak w okresie świąteczno-noworocznym i feryjnym).
217
od 18.01.2021

Korekta rozkładu jazdy

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 18.01.2021 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 217, zakładająca zmiany następujących godzin odjazdów w dni powszednie:

 • z Krowodrzy Górki z godz. 4:40 na godz. 4:38;
 • z Węgrzec Pętli z godz. 5:05 na godz. 5:02 oraz z godz. 5:35 na godz. 5:32.
229, 249, 259
od 19.01.2021

Zakończenie prac na Rynku w Czernichowie

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem remontu chodników na Rynku w Czernichowie, od dnia 19.01.2021 r. (wtorek) przystanek "Czernichów Rynek" (końcowo-początkowy dla linii 249 i 259 oraz przelotowy dla linii 229 w obu kierunkach) zostanie przywrócony do stałej lokalizacji.

Komunikaty obowiązujące


133, 135, 224
od 16.01.2021

Budowa Trasy Łagiewnickiej - zmiany w komunikacji autobusowej (komunikat ujednolicony)

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą budową Trasy Łagiewnickiej zostały zamknięte dla ruchu następujące ciągi uliczne:

 • ulica Witosa - na odcinku od ul. Halszki do ul. Herberta;
 • ulica Do Sanktuarium Bożego Miłosierdza - na odcinku od ul. Motarskiego do ul. Herberta;
 • ulica Totus Tuus - na odcinku od ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do ul. św. Brata Alberta.

            W związku z tym zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (stan na dzień 16.01.2021 r.):

 • linia 133 – kursuje po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Łagiewniki - ... - Turowicza - Herberta – Bujaka - Halszki - Wysłouchów - ... - Bieżanów Potrzask. Przystanek „Kurdwanów P+R” w obu kierunkach jest nieczynny. Przystanek „Przykopy” w kierunku Bieżanowa Potrzasku został przeniesiony na ul. Herberta. Przystanek „Bujaka” w kierunku Łagiewnik został przeniesiony na ul. Bujaka (po skręcie w lewo z ul. Halszki). Linia w obu kierunkach obsługuje przystanek „Herberta” (w kierunku Bieżanowa Potrzasku na ul. Bujaka, w kierunku Łagiewnik na ul. Herberta);
 • linia 135 – kursuje po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Łagiewniki - Tischnera - Fredry - Połomskiego - Turowicza - Herberta - Centrum JP II - Bujaka (powrót: Bujaka - Herberta - Turowicza - Połomskiego) - Halszki - ... - Golkowice PętlaUwaga! Wybrane kursy w kierunku Golkowic Pętli oraz wszystkie kursy w kierunku Łagiewnik w dalszym ciągu są realizowane z pominięciem wjazdu pod Centrum JP II. Linia obsługuje wszystkie przystanki na zmienionym odcinku trasy;
 • linia 224 – kursuje po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Wieliczka Kampus - ... - Witosa - Halszki – Bujaka – Herberta – św. Brata Alberta - Totus Tuus - Centrum JP II. Przystanek „Kurdwanów P+R” w kierunku Centrum JP II został przeniesiony na ul. Halszki. Na zmienionym odcinku trasy linia obsługuje przystanki: „Bujaka” (w kierunku Centrum JP II na ul. Bujaka) oraz „Herberta” (w kierunku Wieliczki Kampus na ul. Bujaka).

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie 133, 135 i 224 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii.

                                                            

            Za utrudnienia przepraszamy!

135, 215, 225, 254, 915
od 16.01.2021

Przywrócenie ruchu na ul. Myślenickiej

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.01.2021 r. (sobota) zostanie przywrócony ruch pojazdów na ul. Myślenickiej, na odcinku od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego. W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linia 135 - zostanie przywrócona na stałą trasę w rejonie ul. Myślenickiej. Nadal będzie obowiązywać zmiana trasy związana z budową Trasy Łagiewnickiej;
 • linie 215, 225 - zostaną przywrócone na stałe trasy. Rozkłady jazdy zostaną zmienione;
 • linia 254 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy dotycząca wybranych kursów w dni świąteczne;
 • linia 915 - do odwołania pozostaje zawieszona.

            Zostaną zlikwidowane tymczasowe przystanki o nazwie "Wrząsowice Rondo".

            Jednocześnie, zostanie uruchomiony nowy stały przystanek o nazwie "Wrząsowice Spacerowa", zlokalizowany we Wrząsowicach na ul. Wrzosowej w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową. Będzie on obsługiwany przez linię 215 w obu kierunkach oraz przez linię 915 w kierunku Świątnik Górnych (po jej przywróceniu). Przystanek będzie miał status "na żądanie" (w związku ze stanem epidemii do odwołania wszystkie przystanki są traktowane jako stałe bez względu na ich status w rozkładzie jazdy).

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Tracą ważność wszystkie zasady zachowania ważności biletów okresowych wyznaczone w związku z remontem (w tym tymczasowe uprawnienia do podróży na podstawie biletów ważnych w I strefie biletowej na wybranych odcinkach poza granicami miasta Krakowa).

271
od 09.01.2021

Korekta rozkładu jazdy

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.01.2021 r. (sobota) zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 271 zakładająca zmiany następujących godzin odjazdów w dni powszednie: z Pleszowa z godz. 4:03 na godz. 3:58, z Czulic Kościoła z godz. 4:23 na godz. 4:18.

249, 269
od 09.01.2021

Korekty rozkładów jazdy i uruchomienie nowego przystanku

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.01.2021 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych:

 • linia 249 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy zakładająca zmianę następujących godzin odjazdów z Salwatora (dotyczy wyłącznie kursów wariantowych do pętli Czułówek Kapliczka): w dni powszednie z godz. 3:19 na godz. 3:12, w dni wolne z godz. 3:15 na godz. 3:10. Dodatkowo, zostanie uruchomiony w obu kierunkach nowy przystanek o nazwie "Kaszów Na Górce", zlokalizowany w miejscowości Kaszów, na drodze powiatowej prowadzącej do Przeginii Duchownej (pomiędzy przystankami "Kaszów II" i "Nowa Wieś Szlachecka Kapliczka"). Przystanek będzie miał status "na żądanie" (w związku ze stanem epidemii do odwołania wszystkie przystanki są traktowane jako stałe bez względu na ich status w rozkładzie jazdy);
 • linia 269 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy zakładająca zmianę następujących godzin odjazdów: z Salwatora w dni wolne z godz. 18:50 na godz. 18:40, z Czułówka Kapliczki w dni powszednie z godz. 3:57 na godz. 3:51, w dni wolne z godz. 3:53 na godz. 3:49 oraz z z godz. 19:46 na godz. 19:36.
158
od 09.01.2021

Korekta rozkładu jazdy i likwidacja kursu wariantowego

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.01.2021 r. (sobota) zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 158 zakładająca zmianę wybranych godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia.

            Dodatkowo, zostanie zlikwidowany kurs wariantowy w kierunku Podgórza SKA obsługujący przystanek "Płaszów Szkoła". W jego miejsce będzie realizowany kurs na trasie podstawowej.

201, 223, 233, 273, 283, 293
od 03.01.2021

Zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminy Skawina, od dnia 03.01.2021 r. (niedziela) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych:

 • linie 201 i 233 - zostaną zlikwidowane. W zamian będzie uruchomiona nowa linia 293;
 • linia 223 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy w dni powszednie;
 • linia 273 - zostanie przywrócona na stałą trasę w centrum Skawiny a ponadto zostanie wprowadzona korekta stałej trasy zakładająca wjazdy do centrum miejscowości Polanka Hallera. Linia będzie kursować po następującej nowej stałej trasieSkawina SCK (nowa pętla obok stacji kolejowej) - Skawina: Niepodległości - Mickiewicza - Rynek - Korabnicka - Popiełuszki - Krakowska - Rynek - Mickiewicza - Hallerów (DW953) - ... - przystanek "Gołuchowice Sklep" - wjazd do miejscowości Polanka Hallera i zawrócenie na pętli - powrót do DW953 - ... - Grabie Pętla. Przystanki "Skawina Rynek" i "Skawina Szkoła" będą obsługiwane: w kierunku Grabia Pętli tylko po zawróceniu na układzie ulicznym przy cmentarzu (w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej) natomiast w kierunku Skawiny SCK tylko przed zawróceniem (w kierunku Krakowa). Przystanek "Polanka Hallera Dwór" w kierunku Grabia Pętli zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji na drogę prowadzącą do centrum miejscowości (po skręcie z DW953). Zostanie uruchomiony nowy przystanek "Polanka Hallera Centrum", który będzie funkcjonować na drodze w centrum miejscowości: w kierunku Grabia Pętli przed zawróceniem na pętli w Polance Hallera, w kierunku Skawiny SCK po zawróceniu. Zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy w dni powszednie i w soboty, wraz z uruchomieniem dodatkowych kursów;
 • linia 283 - zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy we wszystkie dni tygodnia;
 • linia 293 - zostanie uruchomiona nowa linia kursująca po następującej trasie (jak dotychczas linia 233): Borek Fałęcki - Zakopiańska - Zawiła - Babińskiego - Skotnicka - Skawina: Krakowska - Popiełuszki - pętla "Skawina" - Popiełuszki - Krakowska (powrót: Korabnicka) - Rynek - Mickiewicza - Piłsudskiego - Energetyków - Podbory - Kopanka - Kopanka Pętla. Wybrane kursy w dni powszednie i w soboty oraz wszystkie kursy w dni świąteczne będą realizowane na trasie wariantowej (skróconej): Borek Fałęcki - Skawina. Ponadto, wybrane kursy w dni powszednie będą obsługiwać przystanki: "Skawina Pileckiego" i "Kopanka Ofiar Katynia".
Linie tramwajowe i autobusowe
24.12.2020 - 17.01.2021

AKTUALIZACJA: Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i szkolnych ferii zimowych

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, a także szkolnych ferii zimowych wyznaczonych w związku z pandemią COVID-19 na okres 4-17.01.2021 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

W okresie od dnia 24.12.2020 do dnia 17.01.2021 r.:

 

Linie tramwajowe:

 • linie 6, 12, 17 – w dalszym ciągu będą zawieszone;
 • linie 3, 8, 50, 52 – będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut. Dodatkowo, linia 52 będzie w soboty kursować z częstotliwością co 20 minut;
 • linie 1, 13, 18, 20, 24 – będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza szczytem;
 • linie 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 19, 21, 22 – będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień;
 • linie 16 i 49 – będą kursować w dni powszednie w dotychczasowych godzinach z częstotliwością co 20 minut;
 • linia 44 – zostanie przywrócona i będzie kursować w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 20 minut (poza dniami 24 i 31.12.2020 r.).

 

Linie autobusowe:

 • linie 132, 166, 429, 482 – w dalszym ciągu będą zawieszone;
 • linie 155, 413 – zostaną dodatkowo zawieszone w wyżej wymienionym okresie;
 • linie 144, 164, 169/469, 173, 503 – będą kursować w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością ograniczoną do 15 minut;
 • linia 194:
  • w okresie 24.12.2020 – 03.01.2021 r. będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza szczytem;
  • od dnia 04.01.2021 r. zostanie przywrócona zwykła częstotliwość kursowania;
 • linie 137 i 179 – będą kursować w dni powszednie z częstotliwością ograniczoną do 15 minut;
 • linie 172, 174, 178, 572, 578 – będą kursować w dni powszednie z częstotliwością ograniczoną do 20 minut (linia 572 jak dotychczas tylko w godzinach szczytu);
 • linie 106 i 136 – będą kursować w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością ograniczoną do 30 minut;
 • linie 111, 131, 141, 161, 171, 181, 271 – zostaną wprowadzone korekty rozkładów jazdy w dni powszednie celem ich dostosowania do nowych godzin przyjazdów i odjazdów linii tramwajowych.

 

            Uwaga! Istnieje możliwość wydłużenia okresu obowiązywania powyższych zmian w zależności od dalszych decyzji władz państwowych odnośnie ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

 

            Ponadto, w następujące dni zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany i ograniczenia w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowe:

      

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek – Wigilia Bożego Narodzenia):

            Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować według powszednich rozkładów jazdy z następującymi zmianami:

 • linie 44 i 49 – zostaną zawieszone;
 • linie 3, 8, 50, 52 – do ok. godz. 16:00 będą kursować bez zmian, następnie częstotliwość kursowania zostanie zmniejszona do 20 minut;
 • linie 13 – będzie kursować przez cały dzień z częstotliwością co 20 minut;
 • linie 475, 511, 572 – zostaną zawieszone;
 • linie 139, 502 – będą kursować przez cały dzień z częstotliwością co 15 minut (bez wzmocnień szczytowych do 10 minut);
 • od około godziny 17:00 nie będą kursować:
  • linie tramwajowe: 5, 9, 16, 19;
  • linie autobusowe: 100, 101, 109, 114, 116, 124, 127, 128, 134, 136, 140, 158, 159, 160, 165, 168, 176, 183, 184, 189, 192, 193, 502, 537, 578.

 

W dniach 25-26.12.2020 r. (piątek i sobota – Boże Narodzenie) oraz 01.01.2021 r. (piątek – Nowy Rok):

            Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy z następującymi zmianami:

 • linie 5, 9, 19 – zostaną zawieszone;
 • linia 50 – będzie kursować przez cały dzień z częstotliwością co 20 minut (z wyjątkiem godzin porannych, gdy będzie kursować co 30 minut);
 • linie 109, 114, 168, 578 – zostaną zawieszone;
 • linie 100, 101, 103, 124, 128, 134, 158, 159, 165, 184, 189, 192, 194502, 537 – będą kursować od ok. godz. 13:00. Uwaga! Linia 134 wykona dodatkową parę kursów: ok. godz. 6:30Cracovii Stadion i ok. godz. 7:00ZOO.

 

W dniu 31.12.2020 r. (czwartek – Sylwester):

 

            Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować według powszednich rozkładów jazdy z następującymi zmianami:

 • linie 44 i 49 – zostaną zawieszone;
 • linie 13 – będzie kursować przez cały dzień z częstotliwością co 20 minut;
 • linie 475, 511, 572 – zostaną zawieszone;
 • linie 139, 502 – będą kursować przez cały dzień z częstotliwością co 15 minut (bez wzmocnień szczytowych do 10 minut);
 • od około godziny 19:00 nie będą kursować:
  • linie tramwajowe: 5, 9, 19;
  • linie autobusowe: 100, 101, 109, 114, 116, 124, 127, 128, 134, 136, 140, 158, 159, 160, 165, 168, 176, 183, 184, 189, 192, 193, 502, 537, 578.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

 

            Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii.

            Ponadto, w dniach i godzinach zawieszenia poszczególnych linii:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 5 zachowują ważność:

 • na trasie linii 4 na odcinku Wzgórza Krzesławickie – Teatr Słowackiego;
 • na trasie linii 138 na odcinku Elektromontaż – Krowodrza Górka;
 • na całej trasie linii 182.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 9 zachowują ważność:

 • na trasie linii 14 na odcinku Mistrzejowice – Rondo Mogilskie;
 • na trasie linii 125 na odcinku Rondo Hipokratesa – Rondo Grzegórzeckie;
 • na trasie linii 152 na odcinku Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego – Rondo Mogilskie;
 • na trasie linii 163 na odcinku Prokocim Szpital – Kleeberga;
 • na trasie linii 178
 • na odcinku Mistrzejowice – Kuklińskiego;
 • na trasie linii 182 na odcinku Rondo Piastowskie – Rondo Mogilskie.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 19 zachowują ważność:

 • na trasie linii 10 na odcinku Łagiewniki – Rondo Mogilskie;
 • na trasie linii 22 na odcinku Borek Fałęcki – Rondo Grzegórzeckie.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 109 zachowują ważność:

 • na trasie linii 219229, 249269 na odcinku Salwator – Bielany.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 128 zachowują ważność:

 • na trasie linii 125 na odcinku Rondo Barei – Albatrosów.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 158 zachowują ważność:

 • na trasie linii 11 na odcinku Podgórze SKA – Mały Płaszów P+R;
 • na trasie linii 221 na odcinku Mały Płaszów P+R – Przewóz;
 • na trasie linii 264 na odcinku Mały Płaszów P+R – Śliwiaka.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 159 zachowują ważność:

 • na trasie linii 139 na odcinku Rondo Piastowskie – Miasteczko Studenckie AGH.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 160 zachowują ważność:

 • na trasie linii 110 na odcinku Aleja Przyjaźni – Wadów Glinik;
 • na trasie linii 117 i 242 na odcinku Lubocza Bugaj - Łuczanowice.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 165 zachowują ważność:

 • na trasie linii 135 na odcinku Łagiewniki – Sawiczewskich;
 • we wszystkich pojazdach na odcinku Rondo Grunwaldzkie – Rondo Matecznego oraz Rondo Matecznego – Łagiewniki.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 189 zachowują ważność:

 • na trasie linii 152 na odcinku DH Wanda – Cracovia Błonia.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 192 zachowują ważność:

 • na trasie linii 152 na odcinku Teatr Słowackiego – Chełm.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 193 zachowują ważność:

 • na trasie linii 123 na odcinku Dunikowskiego – Lesisko.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 501 zachowują ważność:

 

 • na trasie linii 50 na odcinku Rondo Mogilskie – Dworzec Towarowy;
 • na trasie linii 125 na odcinku Rondo Hipokratesa – Os. Na Lotnisku;
 • na trasie linii 139 na odcinku Struga – Bronowice Wiadukt;
 • na trasie linii 152 na odcinku Os. Na Lotnisku – Rondo Mogilskie;
 • na trasie linii 172 na odcinku Os. Na Lotnisku – Bronowice Wiadukt.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 502 zachowują ważność:

 • na trasie linii 152 na odcinku Aleja Przyjaźni – Muzeum Narodowe.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 511 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 182.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 537 zachowują ważność:

 • na trasie linii 50 na odcinku Dworzec Główny Tunel – Krowodrza Górka;
 • na trasie linii 137 na odcinku Krowodrza Górka – Kuźnicy Kołłątajowskiej;
 • na trasie linii 267 i 287 na odcinku Krowodrza Górka – Witkowice.

 

Bilety okresowe wykupione na linię 578 zachowują ważność:

 • na trasie linii 178 na odcinku Mistrzejowice – Łagiewniki.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

 

Naszym Pasażerom życzymy zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

156, 175, 475
od 09.12.2020

III etap przebudowy ul. Wrony

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.12.2020 r. (środa) rozpocznie się III etap przebudowy ul. Wrony. W tym etapie przywrócony zostanie ruch na fragmencie ulicy od rejonu przystanku "Warchałowskiego" do ul. Tretówka, natomiast zostanie wyłączony ruch na odcinku od ul. Kochmańskiego do ul. Działowskiego (rejon pętli "Sidzina").

            W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 156 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej (skróconej)Czerwone Maki P+R - ... - Skotnicka - Wrony - Tretówka;
 • linie 175 i 475 - zostaną przywrócone na stałe trasy (będą dojeżdżać tylko do pętli "Sidzina").

        Przystanek końcowo-początkowy "Tretówka" będzie umieszczony na tymczasowej pętli autobusowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Wrony i Tretówka. Zostanie przywrócona obsługa przystanku "Warchałowskiego" (przez linię 156). Przystanek "Sapalskiego" będzie nieczynny.

            Przypominamy, że linia 166 do odwołania jest zawieszona.

            Za utrudnienia przepraszamy!

229, 249, 259
od 01.12.2020

AKTUALIZACJA: Przeniesienie przystanku Czernichów Rynek

Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem chodników na Rynku w Czernichowie, od dnia 01.12.2020 r. (wtorek) na okres ok. miesiąca przystanek "Czernichów Rynek" (końcowo-początkowy dla linii 249 i 259 oraz przelotowy dla linii 229 w obu kierunkach) został przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na ul. Usługową, przed skrzyżowanie z ul. Dworską.

            Termin zakończenia prac może ulec zmianie.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

6, 12, 17, 44
od 31.10.2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu linii tramwajowych w związku ze stanem epidemii

            Szanowni Pasażerowie,

        Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem na terenie Gminy Miejskiej Kraków tzw. "czerwonej strefy" i związanym z tym spadkiem liczby pasażerów, od dnia 31.10.2020 r. (sobota) linie tramwajowe 6, 12, 17 i 44 zostaną zawieszone. Przywrócenie ww. linii jest planowane w przypadku poprawy sytuacji epidemicznej.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie, które zostały tymczasowo zawieszone, zachowują ważność w innych pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie na stałych trasach tych linii.

            Ponadto, bilety okresowe wykupione na linię 17 zachowują ważność we wszystkich pojazdach na trasie linii 52 na odcinku Czerwone Maki P+R - Rondo Mogilskie.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

125, 137, 163
od 19.10.2020

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z pandemią koronawirusa

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń i limitów pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej, od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linie 125 i 163 - w dni powszednie do obsługi kierowany będzie tabor o zwiększonej pojemności;
 • linia 137 - będzie kursować w dni powszednie w okresie międzyszczytowym z częstotliwością zwiększoną do 12 minut (analogicznie jak w godzinach szczytu).
Linie autobusowe
od 03.10.2020

Aktualne zmiany i ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

            Szanowni Pasażerowie,

       Uprzejmie informujemy, że według stanu na dzień 03.10.2020 r. (sobota) obowiązują następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Linie miejskie:

 • linie 132166429482  do odwołania są zawieszone;
 • linie 127 i 176 – kursują wyłącznie w dni powszednie;
 • linia 140 – kursuje w dni powszednie w godz. ok. 4:30 – 20:00 w soboty w godz. ok. 9:00 – 18:00. Linia do odwołania NIE kursuje w niedziele i dni świąteczne;

 

Linie aglomeracyjne:

 • linia 314  do odwołania jest zawieszona;
 • linie 215225264  kursują według specjalnych rozkładów jazdy. Rozkłady jazdy na przystankach i na stronie internetowej zostały zmienione, w związku z czym, w dni powszednie obowiązują godziny odjazdów podane w kolumnie Dzień Powszedni.

 

Linie nocne:

 • linie 626469611612643903, 915920do odwołania są zawieszone;
 • linie 601608610642902904910917937 – kursują bez zmian;
 • linia 605 – kursuje we wszystkie noce według rozkładu jak w noce nd/pn – cz/pttylko na trasie Zajezdnia Płaszów – Teatr Słowackiego (z częstotliwością co 60 minut). Kursy wariantowe na trasie do Bielan pozostają zawieszone;
 • linia 637 – kursuje we wszystkie noce według rozkładu jak w noce nd/pn – cz/pt (z częstotliwością co 60 minut);
 • linie 662664669 – kursują we wszystkie noce z częstotliwością co 60 minut. Odjazdy z przystanku „Teatr Słowackiego” są realizowane tylko o pełnych godzinach.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Ponadto:

 

             Bilety okresowe wykupione na linię 132 zachowują ważność:

 • na trasie linii 138 na odcinku Kombinat – Szpital Jana Pawła II;
 • na trasie linii 172 na odcinku Kombinat – Mackiewicza.

 

            Bilety okresowe wykupione na linię 166 zachowują ważność:

 • we wszystkich pojazdach na odcinku Grota-Roweckiego – Czerwone Maki P+R;
 • na całej trasie linii 156.

 

            Bilety okresowe wykupione na linię 314 zachowują ważność:

 • na trasie linii 304 na odcinku Wieliczka Miasto – Konopnickiej.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

207, 227, 237, 297, 937
od 03.10.2020

AKTUALIZACJA: Budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową - prace na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Pleszowskiej

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzoną budową linii tramwajowej na Górkę Narodową i wyłączeniem niektórych relacji na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Pleszowskiej, według stanu na dzień 03.10.2020 r. (sobota) linie 207, 227, 237, 297 i 937 funkcjonują w następujący sposób:

 • w kierunku miejscowości podkrakowskich po stałych trasach (bez zmian);
 • w kierunku Krowodrzy Górki po trasie czasowo zmienionej: do przystanku "Glogera" bez zmian, następnie: Glogera - Zielińska - Pachońskiego - Wyki - Batalionu "Skała" AK - Krowoderskich Zuchów - Krowodrza Górka. Na zmienionym odcinku trasy linie obsługują wszystkie przystanki.

            Rozkłady jazdy powyższych linii zostały zmienione.

            Za utrudnienia przepraszamy!

144, 154, 744
od 28.09.2020

Tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w rejonie Prądnika Białego

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z budową trasy tramwajowej do Górki Narodowej i przewidywanymi znacznymi utrudnieniami w ruchu w rejonie ul. Opolskiej, od dnia 28.09.2020 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linia 144 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Rżąka - … - Stachiewicza – Makowskiego (skręt w lewo z ul. Stachiewicza) – Różyckiego – Azory;
 • linia 154 – zostanie zawieszona;
 • linia 744 – zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa kursująca po następującej trasie (okrężnej): Prądnik Biały – Piaszczysta – Zielińska – Pachońskiego – Wyki – Batalionu „Skała” AK – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka (przystanek końcowo-początkowy na ul. Fieldorfa-Nila, bez wjazdu na pętlę). Powrót: Krowodrza Górka – Fieldorfa-Nila – Prądnicka – Opolska – Pleszowska – Białoprądnicka – Piaszczysta – Prądnik Biały. Linia będzie kursować z częstotliwością co 7,5 minuty w godzinach szczytu, co 12 minut poza godzinami szczytu oraz co 15 minut w dni wolne. Do obsługi należy kierować tabor standardowy.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linię 144 zachowują ważność na trasie stałej i zmienionej tej linii oraz:

 • na trasie linii 194 na odcinku Krowodrza Górka – Rondo Grunwaldzkie;
 • na całej trasie linii 744.

            Bilety okresowe wykupione na linię 154 zachowują ważność na stałej trasie tej linii oraz:

 • we wszystkich tramwajach na odcinku Dworzec Główny Zachód / Dworzec Główny Tunel / Nowy Kleparz – Krowodrza Górka;
 • na trasie linii 130 na odcinku Władysława Łokietka – Dworzec Główny Zachód;
 • na całej trasie linii 744.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

172, 572
od 16.07.2020

Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanków

            Szanowni Pasażerowie,

          Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.07.2020 r. (czwartek), w związku z rozpoczęciem prac przy budowie trasy tramwajowej do Górki Narodowej w rejonie ul. Opolskiej, zostaną wprowadzone następujące zmiany w lokalizacji przystanków autobusowych dla linii 172 i 572:

 • "Pleszowska" w kierunku Bronowic Małych zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Pleszowską;
 • "Opolska Kładka" w kierunku Bronowic Małych zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Wyki;
 • "Opolska Kładka" w kierunku Alei Przyjaźni / Kombinatu zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Batalionu "Skała" AK.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

123, 163, 193
od 02.07.2020

AKTUALIZACJA: Przebudowa ul. Klasztornej

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.07.2020 r. (czwartek) rozpoczął się kolejny etap przebudowy ul. Klasztornej. W tym etapie na fragmencie ulicy został wprowadzony ruch jednokierunkowy - tylko w kierunku Mostu Wandy. W związku z powyższym zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych (stan na 27.07.2020 r.):

 • linia 123:
  • w kierunku Małego Płaszowa P+R trasa i przystanki bez zmian;
  • w kierunku Mistrzejowic kursuje po trasie czasowo zmienionejMały Płaszów P+R - ... - przystanek "Lesisko" - Zagłoby - Odmętowa - Klasztorna - ... - MistrzejowicePrzystanek "Lesisko" został przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na ul. Zagłoby, na wysokości pętli (autobusy NIE wjeżdżają w tym kierunku na pętlę). Przystanek "Lasek Mogilski" został przeniesiony na ul. Longinusa Podbipięty, po zjeździe z ronda obok Mostu Wandy. Przystanek "Stare Wiślisko" został przeniesiony na ul. Odmętową, w rejon skrzyżowania z ul. Jutrzyńską;
 • linia 163:
  • w kierunku Rżąki trasa i przystanki bez zmian;
  • w kierunku Os. Piastów kursuje po trasie czasowo zmienionejMały Płaszów P+R - ... - przystanek "Lesisko" - Zagłoby - Odmętowa - Klasztorna - ... - MistrzejowicePrzystanek "Lesisko" został przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na ul. Zagłoby, na wysokości pętli (autobusy NIE wjeżdżają w tym kierunku na pętlę). Przystanek "Lasek Mogilski" został przeniesiony na ul. Longinusa Podbipięty, po zjeździe z ronda obok Mostu Wandy. Przystanek "Stare Wiślisko" został przeniesiony na ul. Odmętową, w rejon skrzyżowania z ul. Jutrzyńską;
 • linia 193:
  • w kierunku Na Załęczu trasa i przystanki bez zmian;
  • w kierunku Ronda Barei kursuje po trasie czasowo zmienionejNa Załęczu - ... - przystanek "Lesisko" - Zagłoby - Odmętowa - Klasztorna - ... - Rondo Barei. Przystanek "Lesisko" został przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na ul. Zagłoby, na wysokości pętli (autobusy NIE wjeżdżają w tym kierunku na pętlę). Przystanek "Stare Wiślisko" został przeniesiony na ul. Odmętową, w rejon skrzyżowania z ul. Jutrzyńską. Przystanek "Lasek Mogilski" w tym kierunku jest nieczynny.

​​

            Za utrudnienia przepraszamy!

Honorowanie biletów KMŁ
od 01.09.2019

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów Kolei Małopolskich

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11.03.2018 r. do odwołania, codziennie w godzinach 9:30 – 14:30 następują przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). W związku z tym, wprowadza się następujące zasady honorowania biletów Kolei Małopolskich (stan na dzień 01.09.2019 r.):

 

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Kolei Małopolskich, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach po trasie linii 3 na odcinku Dworcowa - Dworzec Główny Zachód;
 • w tramwajach po trasie linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada – Dworzec Główny Tunel.

            Powyższe dotyczy również pasażerów PKP Intercity przy podróżach z/do Krakowa którzy na podstawie posiadanych biletów są uprawnieni do kontynuowania podróży odpowiednio do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów pociągami Kolei Małopolskich.

 

             Ponadto:

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Kolei Małopolskich, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny - Kraków Batowice oraz Kraków Główny - Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach linii 2 na odcinku Cmentarz Rakowicki  – Teatr Słowackiego;
 • w autobusach linii 129 i 429 na odcinku Brogi – Dworzec Główny Zachód;
 • w autobusach linii 159 na odcinku Brogi – Nowy Kleparz;

            Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi odcinkowymi obowiązującymi przynajmniej na odcinku od stacji Kraków Płaszów do jednego z przystanków (stacji), na trasie do stacji Wieliczka Rynek Kopalnia mogą w godzinach 8:30 – 15:30 skorzystać z następujących połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach linii 3 i 13 ( do czasu przywrócenia ruchu tramwajów do Bronowic - 73) na odcinku Nowy Bieżanów P+R – Dworcowa;
 • w tramwajach linii 9 na odcinku Nowy Bieżanów P+R – Dworzec Płaszów Estakada;
 • w autobusach linii 143 i 234 na odcinku Bieżanów Pomnik – Dworcowa, przy czym na czas przebudowy ul. Bieżanowskiej;
  • w autobusach linii 143 na odcinku Bieżanów Pomnik - Prokocim Szpital;
  • w autobusach linii 234 na odcinku Bieżanów Pomnik - Ćwiklińskiej;
  • w autobusach linii 743 na odcinku Prokocim Rynek - Dworcow;
 • w autobusach linii 163 i 183 na odcinku Bieżanów Pomnik – Ćwiklińskiej;
 • w autobusach linii 133 na odcinku Bieżanów Potrzask - Ćwiklińskiej;
 • w autobusach linii 204, 224, 244, 301, 304, na odcinku Wieliczka Kampus/Wieliczka Cmentarz – Bieżanowska;

 

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych Kolei Małopolskich, można znaleźć na stronie Operatora.

Honorowanie biletów PKP InterCity
od 23.03.2018

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów PKP Intercity - stan 23.03.2018

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów PKP Intercity, które upoważniają do podróży pociągami Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych (PolRegio) przy podróżach do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów.

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami PKP Intercity, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach na trasie linii 3 na odcinku Dworcowa - Dworzec Główny Zachód;
 • w tramwajach na trasie linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada – Dworzec Główny Tunel.

 

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych PKP Intercity, można znaleźć na stronie Operatora.

Honorowanie biletów PolRegio
od 23.03.2018

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych (PolRegio)

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Dodatkowo w związku z modernizacją linii PKP PLK nr 94 i 97 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Sucha Beskidzka, wraz z całodobową przerwą w ruchu pociągów na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych (PolRegio):

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Przewozów Regionalnych, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach na trasie linii 3 na odcinku Dworcowa - Dworzec Główny Zachód;
 • w tramwajach na trasie linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada – Dworzec Główny Tunel.

Powyższe dotyczy również pasażerów PKP Intercity przy podróżach z/do Krakowa, którzy na podstawie posiadanych biletów są uprawnieni do kontynuowania podróży odpowiednio do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów pociągami Przewozów Regionalnych (PolRegio).

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych Przewozów Regionalnych (PolRegio), można znaleźć na stronie Operatora.